Bröder och söner styr nätverken i Jönköping

Två familjer pekas ut i polisens klanrapport

Enligt polisen ägnar de sig åt hot, våld, utpressning, narkotikahandel, bedrägerier, häleri, penningtvätt och sannolikt människosmuggling.