Målet mot Karl Hedin vidare till hovrätten

Av:  TT

Företagsledaren Karl Hedin på väg in till Västmanlands tingsrätt. Det omtalade jaktbrottsmålet kommer nu att få sin fortsättning i hovrätten. Arkivbild.
Företagsledaren Karl Hedin på väg in till Västmanlands tingsrätt. Det omtalade jaktbrottsmålet kommer nu att få sin fortsättning i hovrätten. Arkivbild.

Rättsprocessen gällande misstänkt jaktbrott mot företagsledaren Karl Hedin kommer att fortsätta i hovrätten. Detta står klart sedan överåklagaren fattat beslut om den begäran om överprövning som företagsledaren lämnat in.

Tingsrätten friade företagsledaren Karl Hedin och de tre medåtalade på samtliga punkter i det omtalade jaktbrottsmålet. Åklagaren överklagade därefter domen gällande jakt på varg 2018 – men Karl Hedin var inte nöjd med beslutet och överklagade överklagandet.

– Vi tycker att med hänsyn till den dom som Västmanlands tingsrätt kommit med, där domskälen är väldigt tydliga och man funnit att åklagarens bevisning inte räcker, att det är anmärkningsvärt att åklagaren har överklagat, sade Karl Hedins advokat Sven Severin till TT när överklagandet lämnades in.

Enligt Sven Severin innebär överklagandet till hovrätten bara att målet ytterligare dras i långbänk, eftersom utsikterna att domen ska ändras i hovrätten är i stort sett obefintliga.

Överåklagaren har nu tagit ställning till begäran om att åklagarens överklagande skulle återkallas.

I beslutet skriver överåklagare Astrid Eklund att hon gått igenom ärendet och anser att kammaråklagare Lars Magnusson haft fog för sin bedömning att domen skulle överklagas.

"Det finns därför inte skäl att ändra åklagarens beslut" står det i beslutet som meddelades den 17 maj.

Publisert: