Testa dig själv: Har du koll på orden från högskoleprovet?

Av:  TT

Har du koll på vad orden betyder? Frågorna är hämtade från årets högskoleprov, som skrevs på söndagen.

1. Gourmand

A munter person

B kunnig person

C argsint person

D omtyckt person

E matglad person

2. Bojkotta

A tala illa om

B göra sig fri från

C vägra befatta sig med

D göra slut på

E förstöra för

3. Framstöt

A planering

B initiativ

C uppvisning

D tillfälle

E yttrande

4. Kognitiv

A intetsägande

B som gäller kroppen

C angelägen

D som rör intellektet

E fantasieggande

5. Seminarium

A inledande dialog

B kort presentation

C individuell undervisning

D större sammanträdesrum

E kunskapshöjande diskussion

6. Trollbinda

A förhindra

B fascinera

C bluffa

D förvirra

E överraska

7. Jargong

A en positiv stämning

B ett vänligt bemötande

C en grupps språkbruk

D ett trångt utrymme

E en välljudande klang

8. Väsensskild

A innehållslös

B overklig

C motbjudande

D obetydlig

E annorlunda

9. Resiliens

A framgång

B nedrustning

C återhämtningsförmåga

D bakåtsträvan

E avståndstagande

10. Ymnigt

A rikligt

B fuktigt

C virrigt

D ljudligt

E smakligt

11. Konfederation

A kungadöme

B förbund av stater

C stödparti

D nation med folkstyre

E republik

12. Brysk

A tanklös

B sur och grinig

C beslutsam

D tvär och ovänlig

E trotsig

13. Forcera

A krocka

B försvåra

C plåga

D fullfölja

E påskynda

14. Röse

A skräp

B milstolpe

C fälla

D stenhög

E grop

15. Samvetsgrann

A plikttrogen

B ångerfull

C hjälpsam

D omoralisk

E förlåtande

16. Reprimand

A erkännande

B tillrättavisning

C efterkontroll

D påhälsning

E återseende

17. Utsiktslöst

A enformigt

B instängt

C obetydligt

D avlägset

E hopplöst

18. Kriterium

A kännetecken

B uppfattning

C följdverkan

D möjlighet

E anledning

19. Bräcka

A utbrista

B avdela

C överträffa

D avbryta

E utforma

20. Hemställan

A vägran

B begäran

C förhoppning

D tillstånd

E väntetid

Publisert: