S-ministrar duckar frågor om Arlanda

Ansvariga ministrar vägrar att svara på frågor om Arlanda-affären.

Nu höjer så gott som alla politiska partier tonen om regeringens agerande.

– Det visar att regeringen skäms för vad man har gjort, säger Tobias Billström (M).

Regeringen fick varningar redan 2020 om det kinesiska företaget Nuctech, vars maskiner ska sköta säkerheten på Arlanda flygplats.

Aftonbladet kunde i dag berätta om möten mellan Regeringskansliet, Swedavia och amerikanska ambassaden 2020. På mötena har amerikanarna uttryckt oro över den kinesiska säkerhetsutrustningen. USA misstänker att apparaterna kan fjärrstyras och skicka information till Kina – ändå valde Swedavia att teckna avtal med bolaget förra fredagen.

Karl-Petter Thorwaldsson.
Karl-Petter Thorwaldsson.

I över en vecka har Aftonbladet försökt intervjua näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S). Han har gjort sig oanträffbar och genom sin pressekreterare skickat korta uttalanden. Inte heller infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), vars departement först hade hand om ärendet, vill ställa upp på intervju.

Mycket allvarligt

Oppositionen är mycket kritisk till regeringens agerande.

– Att man kontaktas utav företrädare för den amerikanska ambassaden som lämnar in en diplomatisk framställan och varnar för det här bolaget och dessutom avhåller ett möte och ändå går vidare med den är affären, det är mycket allvarligt. Det är inte rimligt helt enkelt att man avstår från att ta in den typen av varningssignaler, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

Ansvariga ministrar vägrar att svara på frågor om Arlanda-affären.
Ansvariga ministrar vägrar att svara på frågor om Arlanda-affären.

Han fortsätter:

– Att dessutom de ansvariga statsråden i de här fallen Tomas Eneroth och Karl-Petter Thorwaldsson vägrar låta sig intervjuas eller komma med några förklaringar till detta visar ju att regeringen skäms för vad man har gjort.

Hur borde de ha agerat?

– Först och främst borde de genom de kontakter som regeringen har i sin roll när det gäller Swedavia, och sedan också när de gäller kontakterna till den amerikanska ambassaden, ha låtit alla varningsklockor ringa och stannat den här affären och tittat närmare på den. När man får den här typen av explicit information till sig, och det är ju bevisat genom de här papprena som Aftonbladet har fått tillgång till, att man hade informationen, då ska man helt enkelt inte låta affären gå vidare.

Mikael Oscarsson.
Mikael Oscarsson.

Alla varningsklockor ringer

Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson delar Billströms kritik.

– Det är ett häpnadsväckande agerande att man får en sådan här varning och inte agerar på den. Här har ju alla varningsklockor ringt samtidigt, säger Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson.

Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson Aron Emilsson anser att Sverige i grunden måste förändra inställning kring säkerhetsrisker och utländsk påverkan och ta större hänsyn till säkerhetsrisker.

– Det är djupt oroväckande att det här mönstret och naiviteten ständigt återupprepas från den socialdemokratiska regeringen. Vare sig det gäller kinesiskt ägande av vital svensk infrastruktur eller säkerhetskontroller på flygplatser behöver regeringen inse vilket enormt säkerhetspolitiskt hot detta utgör. Att man sedan ignorerade varningarna från den amerikanska ambassaden gör situationen än värre, säger han.

Bristande omdöme

Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling:

– Den här affären visar på klart bristande omdöme. I Sverige finns det en skillnad mellan stat och företag men i Kina finns inte den skillnaden. Då måste Sverige som stat förhålla sig till det och ha ett tydligare säkerhetsavstånd gentemot kinesiska bolag än vad man har i till exempel den här Swedavia-affären. Vår slutsats är att man ska ha mer i statlig regi för när man lägger ut saker på entreprenad och upphandlingar säkerhetsriskerna.

Johan Pehrson.
Johan Pehrson.

Liberalernas gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson, tycker att regeringens agerande är allvarligt. Han är öppen för att ställa tydligare säkerhetskrav vid upphandlingar.

– I det här fallet handlar det om spionage och ytterst hot mot rikets säkerhet. Det finns grund att tro att regimen och dess företag ägnar sig åt omfattande kartläggning. , säger han.

Centerpartiets Niels Paarup-Petersen (C) är inne på samma linje. Han vill införa krav på oberoende säkerhetsgenomgång för upphandling som rör känslig infrastruktur. 

– De får tillgång till stora mängder data och kinesiska staten har som mål att få tillgång till data, de är de tre länder i världen som spionerar och gör intrång i Sverige, säger han.

Aftonbladet har även sökt Miljöpartiet för kommentar, men ingen har varit tillgänglig.

Vill inte svara på följdfrågor

Vänsterpartiet har kallat regeringen till utrikesutskottet och Centerpartiet har kallat näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson till näringsutskottet i nästa vecka för att få förklaringar om Arlanda-affären.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths pressekreterare skickade på onsdagen ett kort uttalande. ”Efter att infrastrukturdepartementet på tjänstemannanivå tog emot information från USA:s ambassad i september 2020 säkerställde departementet att informationen nådde de aktörer som har möjlighet att agera på den, som till exempel Transportstyrelsen och Swedavia AB.”

Några följdfrågor vill ministern inte svara på meddelar pressekreteraren.

John Granlund & Olof Svensson
Publisert:

LÄS VIDARE