Skånsk utrotningskampanj mot jättelokan

TT

Publicerad 2022-03-17

Den invasiva jättelokan kan orsaka brännande sår vid närkontakt. Arkivbild.

Den skånska länsstyrelsen vänder sig till fastighetsägare och uppmanar till nya tag mot jättelokan.

Cirka 1 200 fastighetsägare som enligt uppgifter i Artportalen har den invasiva arten på sin mark ska nu få instruktioner om hur den bäst bekämpas.

”Vi vet att många fastighetsägare försöker bli av med jättelokan, men vi vet också att många använder fel metoder som i värsta fall kan leda till att problemen blir ännu större”, säger Cajza Eriksson, en av länsstyrelsens experter på invasiva arter, i ett pressmeddelande.

Jättelokan kan bli tre meter hög och bildar stora, täta bestånd, som tränger undan annan växtlighet. Den som kommer i närkontakt med jättelokan riskerar brännande sår.

Växten kan bekämpas kemiskt eller genom fårbete. Utöver detta rekommenderar länsstyrelsen två andra alternativ: Att gräva upp rötterna minst en decimeter under jordytan på våren, eller att klippa av blommorna på sensommaren, när de börjat ändra färg från vitt till grönt. De insamlade blommorna måste sedan eldas upp.