Andelen vaccinerade på iva ökar

Anders Tegnell: Rekommenderar att ge en tredje dos

Andelen fullvaccinerade som vårdas för covid-19 på iva ökar.

Det kan vara ett tecken på att vaccinets skydd börjar avta, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi ser liknande tendenser i andra länder som ligger före oss, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till DN.

Andelen fullvaccinerade som vårdas för covid-19 på iva ökar. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det vara en indikation på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom långsamt börjar avta, rapporterar DN.

Statsepidemiologen Anders Tegnell säger till tidningen att vaccineringen med den tredje dosen måste ske snabbare, om man ska undvika att smittan ökar under julhelgerna.

Skyddet avtar efter sex månader för de äldsta

I september var 23 procent av dem som vårdades på iva fullvaccinerade. I oktober hade andelen ökat till 31 procent.

Antalet ovaccinerade på iva är dock fortfarande fler än antalet vaccinerade.

Samtidigt är antalet iva-patienter som vårdas med covid-19 totalt sett få jämfört med tidigare under pandemin, och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.

Enligt den senaste statistiken (23 november) från Folkhälsomyndigheten vårdas totalt 298 personer på sjukhus för covid-19, varav 28 på iva.

För ett år sedan (23 november 2020) var motsvarande antal 1 878 personer på sjukhus, varav 197 på iva.

Statsepidemiolog Anders Tegnell.
Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det syns däremot en smittoökning bland de äldsta som fick sitt vaccin tidigt i år.

– Det kan finnas en tendens till att vaccineffekten börjar släppa främst bland de som är över 65. Det har man sett i flera länder. Nånstans vid sex månader börjar risken för allvarlig infektion försiktigt öka även för vaccinerade över 65 år, säger Anders Tegnell.

– Det är därför vi nu rekommenderar att ge en tredje dos.

Tegnell: ”Takten är svårbedömd”

Han säger också att det är väntat att vaccinets effektivitet avtar över tid. Frågan är snarare när den tredje dosen ska ges för att man ska uppnå bäst skydd mot allvarligt sjukdom.

– Det är ganska okontroversiellt vid det här laget att konstatera att skyddet även mot allvarlig sjukdom minskar över tid. Det är takten som är svårbedömd.

Det finns tecken på att smittan återigen ökar i Sverige, men jämfört med många länder i Europa ligger spridningen fortfarande på en låg nivå.

– Jag pratade med min holländska kollega häromdagen. Där börjar de få in riktigt mycket folk på iva. Det hänger samman med att smittrycket är 10–15 gånger högre än i Sverige om man räknar antalet fall per 100 000 invånare. Kan vi i Sverige hålla smittrycket på den här låga nivån vi har nu spelar inte en liten tappad effekt av vaccinet så stor roll, säger Anders Tegnell.

Alla 18-plussare rekommenderas booster-dos

På onsdagen meddelade regeringen att alla över 18 år ska erbjudas en tredje dos vaccin.

– När regionerna uppnått en hög täckningsgrad är det dags att gå vidare. Då gäller det alla personer från 18 år och uppåt, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens på onsdagen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell betonade att det är viktigt att prioriteringen av påfyllnadsdosen ska ske efter ålder.

– Det är de äldsta som har störst behov att stärkt skydd, sa Karin Tegmark Wisell på en presskonferens på onsdagen.

– Jag vill avslutningsvis betona att två doser vaccin ger ett gott skydd. Det är viktigt att regionerna följer rekommendationerna om påfyllnadsdos och att det görs i den ordningen som rekommendera.

Publisert:

LÄS VIDARE