Expert om USA:s abortbeslut: Fler kommer att dö

Martina Karpmyr/TT

Publicerad 2022-06-28

Fler kvinnor kommer att dö och fler barn kommer att bli föräldralösa när aborträtten rivs upp i USA.

– Det har en enorm effekt, säger Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.

USA:s högsta domstol beslutade i slutet av förra veckan att riva upp domen ”Roe mot Wade”, vilket gör det möjligt för enskilda delstater att förbjuda aborter.

Beslutet påverkar inte bara kvinnor, säger Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, utan även familjer, barn och tilliten till sjukvården.

– Det kommer bli fler kvinnor som dör, oavsett om de fortsätter eller avbryter sin graviditet, men också fler föräldralösa barn.

Redan hög mödradödlighet

Bland de så kallade i-länderna har USA redan i dag högst mödradödlighet, säger Marions. Läget kan nu förvärras ytterligare, i och med delstaternas allt strängare abortlagstiftningar.

Det är dock inte en ökning av illegala aborter som är den största riskfaktorn, utan att fler tvingas genomgå en oönskad graviditet.

– Att vara gravid är mycket farligare än att göra abort, säger hon och fortsätter:

– Många kommer fortsätta sina graviditeter och dö av det, må dåligt av det eller bli sjuka av det.

Farliga graviditeter

För personer med bakomliggande sjukdomar kan det vara riskfyllt att genomgå en graviditet.

Gravida kan exempelvis inte påbörja eller fortsätta en cancerbehandling, vilket kan få stora konsekvenser för sjukdomsförloppet och chanserna att överleva. Personer med hjärtsjukdomar kan också riskera en försämrad hjärtfunktion under graviditeten.

– En del delstater är stenhårda. Bara vid akut hot mot kvinnans liv kan det göras undantag, och det är inte alls säkert att det här skulle räknas som ett sådant skäl, säger Marions.

Kan spä på ojämlik vård

Mödradödligheten i USA är högre bland svarta kvinnor och utlandsfödda. Det kan till viss del kopplas till etnicitet, men handlar i huvudsak om socioekonomiska förutsättningar.

– Jag tror det kommer att bli värre. Rika vita kommer alltid kunna få en säker abort, har man pengar och kontakter kan man alltid lyckas med det, säger Marions.

När möjligheten att göra abort minskar för alla, men bristen på tillgång slår hårdare mot vissa, kan mödradödligheten fortsätta öka oproportionerligt för socioekonomiskt utsatta.

Minskad tillit till vården

I dag finns läkemedel för att avsluta en graviditet och risken för traumaskador har därför minskat, även om aborten görs illegalt, enligt Marions.

Men det finns faror med att använda läkemedlen på fel sätt. Mycket hänger på att med ultraljud säkerställa hur långt graviditeten är gången, vilket avgör vilken behandling som krävs. Där blir tilliten till vården avgörande.

– Om det uppstår komplikationer så ska man vända sig till sin vårdgivare, men det vågar man ju inte, för då kan man bli anmäld, säger Marions.

Fel användning av läkemedel kan leda till att aborten inte lyckas eller att den blir ofullständig, vilket kan orsaka större blödningar som i vissa fall kräver en blodtransfusion.

– Säg att du åker till en annan delstat och får tabletter, åker hem och får en riklig blödning, då kan man kanske inte söka vård utan att riskera straff.

Risk för svart marknad

Före ”Roe mot Wade” tillhandahölls i 60-talets USA dyra, illegala och tveksamma kirurgiska aborter av maffian. Galgar sägs även ha använts av kvinnor som utfört aborter på egen hand.

Och det är inte omöjligt att illegal handel med abortpiller och andra läkemedel för abort uppstår om inte vården kan erbjuda det.

– En svart marknad kan det säkert bli, det finns alltid folk som vill tjäna pengar, säger Marions.