Vill se långt fängelsestraff för Macchiarini

Erika Nekham/TT

Publicerad 2022-05-23

Klart över fem års fängelse. Så ser åklagarna på straffvärdet för de gärningar de anklagar Paolo Macchiarini för, när rättegången mot den misshandelsåtalade kirurgen avslutades.

Försvaret kräver att han frias.

– Uppsåtet var att göra gott, säger hans advokat Björn Hurtig.

Efter tretton dagars förhandling avslutades under måndagen den uppmärksammade rättegången mot kirurgen Paolo Macchiarini, där åtalet om tre fall av grov misshandel ska prövas. Det handlar om tre av hans tidigare patienter som under åren 2011 till 2012 fick syntetiska luftstrupar inopererade.

Under måndagen höll åklagarna sitt slutanförande. De argumenterade för varför man anser att kirurgen ska fällas och hur många års fängelse gärningarna motsvarar.

Åklagaren Jim Westerberg och nämner bland annat att det har varit oåterkalleliga ingrepp som gjorts på svårt sjuka patienter och medfört ”ett oerhört lidande”.

– Vi bedömer det sammanlagda straffet för samtliga gärningar klart överstiga fem års fängelse, säger Westerberg och lägger till att det kan finnas ett litet utrymme för reduktion då processen tagit lång tid.

”Var olagliga”

Från försvarets håll hävdar man att ingreppen var sjukvård för att rädda liv, men åklagarna motsätter sig att det över huvud taget varit fråga om någon tillåten vårdinsats. I stället hävdar åklagarna att det måste ha rört sig om forskning, men för detta saknade Macchiarini de tillstånd som behövdes.

– Ingreppen var alltså olagliga, säger åklagare Karin Lundström-Kron.

Frågan är då vem som ska hållas ansvarig. Paolo Macchiarini, anser åklagarna. De pekar på att kirurgen var den som kom med idén och stod bakom den aktuella metoden och ledde operationerna.

– Han hade en avgörande roll för att de här operationerna ägde rum, säger Lundström-Kron.

”Vilseledde”

Hon hävdar också att Macchiarini använt sig av påtryckningar mot den första patienten, en 36-årig man med en sällsynt form av cancer i luftstrupen. Dennes änka vittnade under måndagen om hur maken fått höra av Macchiarini att ett ingrepp var enda alternativet.

– Det här fungerar minst i tio år, du kommer att se dina barn växa upp om du gör det här, det är enda alternativet, sade kvinnan om informationen som maken fått.

Mannens tillstånd försämrades successivt efter ingreppet, innan han avled i januari 2014. Då satt plaststrupen nästan helt löst i kroppen och omgavs av död vävnad, varig vätska och svamp.

– Ingreppet har helt enkelt varit ett experiment på en människa, säger Karin Lundström-Kron.

Paolo Macchiarini fick enligt åklagarna via patienter tydliga tecken på att metoderna inte fungerade, men han gick ändå vidare med fler transplantationer.

”Är oskyldig”

Paolo Macchiarini har hela tiden nekat till brott.

– Vi menar att han är oskyldig, säger hans advokat Björn Hurtig under förvarets plädering.

Precis som tidigare under förhandlingen trycker försvaret på hur ingreppen gjordes för att rädda liv. Paolo Macchiarini har varit aktsam och han har haft patientens bästa för ögonen säger Hurtig när han går igenom läget för den kvinna som var den tredje personen att få en syntetisk luftstrupe.

– Jag påstår att det fanns inget annat alternativ än att rädda livet på henne, säger Björn Hurtig.

När det gäller den första patienten var det enda alternativet till ingreppet palliativ behandling, alltså vård i livet slutskede.

– Det var inte oaktsamt att utföra de här operationerna. Det fanns inget uppsåt till misshandel. Uppsåtet var att göra gott, säger Björn Hurtig.

Planen är att domen kommer att meddelas den 16 juni.