Fängelse för män som filmade på Musköbasen

Av:  Erika Nekham/TT

Musköbasen ligger i Haninge kommun söder om Stockholm.
Musköbasen ligger i Haninge kommun söder om Stockholm.

Två män tog sig in på Musköbasen och filmade och fotograferade delar av anläggningen.

De hävdar att de trodde att marinbasen var inaktiv – men den förklaringen köper inte tingsrätten och dömer dem till ett år och fyra månaders fängelse.

Männen greps i december 2018 efter det att en skyddsvakt upptäckt dem inne på Försvarsmaktens marinbas på Muskö söder om Stockholm. Det visade sig att de varit inne vid två tillfällen och tagit 78 videoklipp och 88 fotografier första natten och 54 videoklipp och 20 fotografier den andra.

Södertörns tingsrätt dömde under onsdagen männen till ett år och fyra månaders fängelse vardera för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att de ”hemliga uppgifter som de tilltalade tagit befattning med rört förhållanden av stor betydelse för Sveriges säkerhet” och att filmerna och bilderna ”i huvudsak avbildat de underjordiska och mest skyddsvärda delarna av skyddsobjektet Musköbasen”.

Inget tyder på att männen hade avsikt att gå främmande makt tillhanda med materialet.

”Aktiv jävla ubåtsbas”

Männen, som är i 35-årsåldern och från Belgien respektive Storbritannien, har nekat till de brott de anklagats för. De har hävdat att de är intresserade av så kallad urban exploration, vilket innebär att man tar sig in i stängda eller övergivna miljöer trots att det kan vara otillåtet. De hade uppfattningen att det inte pågick någon militär verksamhet på basen och säger också att de inte förstod vad ett skyddsobjekt är.

Tingsrätten pekar dock på omständigheter som motsäger detta. Mest besvärande anser rätten att uttalanden som männen gjort i olika filmsekvenser är, bland annat säger en att de ”ska till ett ställe som heter Muskö, och i Muskö finns det en jättestor underjordisk ubåtsbas som kanske eller kanske inte kryllar av soldater”. I ett annat klipp frågar sig en av dem ”vad håller vi på med... en aktiv jävla ubåtsbas”. Detta ger enligt tingsrätten starkt stöd för slutsatsen att männen faktiskt visste om att det pågick militär verksamhet.

”I samma riktning talar uttalanden från ett filmklipp där de tilltalade före det första intrånget kom överens om vad de skulle säga om de skulle bli upptäckta; nämligen i huvudsak samma saker som de gjort gällande i detta mål”.

”Felaktig på flera plan”

Advokat Lars Hurtig, som företräder belgaren, anser att domen är ”felaktig på flera plan”. Bland annat vänder han sig emot hur rätten bedömt männens uppsåt till att de fotat något som är hemligt.

– Det man säger är att det som filmats kanske inte är hemligt i sig, men mängden filmer och bilder gör att man genom något man kallar aggregation kommer fram till att materialet sammantaget utgör en hemlighet, säger Hurtig, som kallar detta en ”knepig konstruktion”.

– Den som tar de här bilderna och filmerna ska sedan förstå att ”nu fotar jag något som inte är hemligt, men om jag fotar det ett visst antal gånger så blir det hemligt”. Det kan ju ingen människa fatta, säger Lars Hurtig.

Överklagan troligt

Båda männen kan komma att överklaga, uppger deras advokater.

– Vi är jättemissnöjda med domen och delar inte de slutsatser som tingsrätten dragit i stora delar, säger den brittiske mannens advokat Rodney Humphreys.

Åklagaren Mats Ljungqvist hade yrkat på två års fängelse och ska överväga en överklagan av påföljden.

– Det här är en utomordentligt allvarlig gärning och fråga om ett stort antal filmer och bilder som sammantaget utgör ett allvarligt, betydande men för rikets säkerhet. Det är viktigt att tingsrätten markerat mot det genom att utdöma ett längre fängelsestraff, men om det är tillräckligt är frågan, säger han.

Publisert: