Avskedad i en kommun kan få nytt jobb i nästa

Av:  TT

Personal som avskedats efter stölder från äldre får ibland ett nytt, liknande jobb i en annan kommun. Arkivbild.
Personal som avskedats efter stölder från äldre får ibland ett nytt, liknande jobb i en annan kommun. Arkivbild.

Personer som fått sparken från ett kommunjobb, på grund av brott eller misskötsel, får ganska ofta ett nytt jobb inom samma yrke – i en annan kommun eller region.

I flera fall har personer fortsatt begå brott, till exempel stölder från äldre.

Kommuner och regioner gör ofta för dålig kontroll av personer som ska anställas, skriver GT.

– Vi har ingen bild, vi har ingen koll, säger Tomas Björck, arbetsrättschef på Sveriges kommuner och regioner, till tidningen.

– Det ser olika ut hos våra medlemmar, och man har säkert olika krav över landet, tillägger han.

GT har granskat alla varsel och beslut om avsked i 71 västsvenska kommuner under mer än tre år. 155 anställda tvingades lämna sina arbeten på grund av brott eller annan grov misskötsel. 51 av dessa, alltså nästan en av tre, hade inom ett år fått ett nytt jobb inom samma yrke hos en grannkommun eller region.

En person som nyss blivit avskedad lämnar ofta inga referenser från den arbetsplatsen när man söker ett nytt jobb. Och den anställande chefen gör ibland ingen egen koll.

Om misstaget upptäcks i efterhand, kan en person som bedöms vara olämplig bli uppsagd med avgångsvederlag, om hen inte begått något dokumenterat fel på det nya jobbet.

– I bland kan man se att om rekryteringen sett annorlunda ut så hade personen kanske inte blivit anställd, säger Tomas Björck.

Det händer också att den som avskedats lämnar direkt falska eller förvanskade uppgifter när man söker ett nytt jobb. I sådana fall kan en ny arbetsgivare ha rätt att upphäva anställningen.

Publisert: