”Sverige kan vara Natomedlem om 5 år”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Försvarets analytiker: Svårt för Sverige att stå utanför om alla grannländer är med

Natomärket pryder de svenska soldaternas uniformer i Afghanistan.
Foto: Försvarsmakten
Natomärket pryder de svenska soldaternas uniformer i Afghanistan.

Om fem år kan Sverige vara med i Nato.

Avgörandet ligger i Finlands händer.

– Går Finland med blir det svårt för Sverige att stå utanför, säger Fredrik Lindvall på Totalförsvarets forskningsinstitut till aftonbladet.se.

Det står "NATO" med stora bokstäver på de svenska soldaternas uniformer i Afghanistan och i Kosovo.

Samma fyra bokstäver som på de danska, brittiska och norska soldaternas uniformer.

Med en stor skillnad: Danskarna, britterna och norrmännen är med i Nato. Svenskarna samarbetar genom ett partnerskap.

I dag kommer utrikesminister Carl Bildt (m) med största sannolikhet att nämna Nato när han presenterar regeringens utrikespolitik för Sveriges riksdag. Precis som han gjorde förra året:

”Ett fördjupat samarbete med Nato inom krishanteringsområdet ligger i Sveriges intresse.”

Opinionen är emot

Samarbete är grejen. Mer och mer samarbete sedan partnerskapet inleddes 1994. Men inget medlemskap. Folkopinionen och en riksdagsmajoritet är emot. Men snart kan det bli ändring på det. Vare sig vi vill eller inte.

– Opinionen är det som avgör i dag. Men på lång sikt och om Finland går med i Nato så kommer situationen att bli en annan, säger Fredrik Lindvall, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Med Finland som medlem kommer Sverige att stå ensam kvar utanför Natogemenskapen. Sverige kommer fortsätta att vara med som partner. Men med mindre och mindre inflytande. Även försvarspolitiskt blir situationen som ickemedlem svår, menar Fredrik Lindvall.

– I penningvärde har vi dragit ner stort på försvarets budget. Och om vi inte kan bygga våra vapen och underhålla dem själva så blir vi beroende av andra. Men om alla andra samarbetar och vi står utanför så får vi inget inflytande.

Fördelar med medlemskap

I Finland har frågan utretts. En rapport i december tog inte ställning, men lyfte fram flera fördelar med ett medlemskap. President Tarja Halonen är emot. Men om hon ändrar sig kan det gå fort, tror Fredrik Lindvall.

– I så fall kan en finsk ansökan komma inom ett år. Annars blir det under nästa presidentperiod.

Frågan om ett svenskt Natomedlemskap hänger också på hur det går i de Natoledda insatserna runt om i världen och där svenska soldater deltar. Går det dåligt i Afghanistan med fler svenska dödsoffer kan opinionen vända sig mot Nato. Går det däremot bra och den svenska insatsen gör nytta för freden och säkerheten kan opinionen bli mer positiv, menar Lindvall.

Hur långt bort tror du att ett svenskt Natomedlemskap är?

– Om Finland går med och beroende på hur det går i de internationella insatserna så kan Sverige vara medlem om fem år. Men det är väldigt osäkert.

Sverige och Nato

1994 började Sverige samarbeta med Nato genom Partnerskap för fred (PFF). Det är ett samarbete mellan Nato och icke-Natoländer i Europa, Centralasien och södra Kaukasus. PFF ägnar sig framförallt åt fredsbevarande verksamhet. Samarbetet bygger på frivillighet. Sverige deltar regelbundet i övningar med andra länder i Partnerskap för fred.

Sedan 1997 samarbetar Sverige med Nato genom Euro-atlantiska partnerskapsrådet. Det är ett forum för informationsutbyte och säkerhetspolitisk dialog mellan Nato och partnerländer som Sverige.

Sverige deltar i Natoledda insatser i Kosovo, Bosnien-Hercegovina och Afghanistan. I Kosovo finns cirka 500 svenska soldater under Natoflagg, i Bosnien-Hercegovina ett fåtal officerare och i Afghanistan runt 380 soldater.

EU och Nato har ett utbrett samarbete och möts regelbundet på bland annat ministernivå. I krishanteringssituationer ska EU kunna ta hjälp av Nato när det gäller ledning och strategisk planering.

Bland de svenska riksdagspartierna arbetar bara folkpartiet aktivt för ett Natomedlemskap. Moderaterna är positiva men ett medlemskap kräver ”ett brett och blocköverskridande stöd i Sveriges riksdag.” Ett sådant stöd finns inte i dag.

Bland svenska folket är 34 procent mot ett svenskt Natomedlemskap, 27 procent är mot enligt en undersökning gjord av Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI). Många är osäkra.

Nato (North Atlantic Treaty) bildades 1949 som en motvikt mot Sovjetunionen. Efter kalla krigets slut förändrades Nato. Det är fortfarande en försvarsallians men diplomati, krisbekämpning och fredsbevarande insatser har blivit allt viktigare.

Nato har 26 medlemmar: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och sedan 2004 även Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Publicerad: