Minst 13 personer träffade av blixten – bara i sommar

NYHETER

Fyra till fem drabbas ett normalår

Fem personer – så många träffas årligen av blixten.

Men under årets två första sommarmånader har aftonbladet.se skrivit om 13 fall.

Ett normalår brukar fem personer träffas av blixten.

Bara i dag har två män drabbats.

Sedan i juni i år har aftonbladet.se skrivit om totalt 13 personer som fått föras till sjukhus efter blixnedslag. Men antalet kan naturligtvis vara högra.

Fyra till fem skadade i snitt

– Vanligtvis brukar fyra till fem personer träffas av blixten under ett år. Men eftersom ett enda blixtnedslag kan skada flera personer kan antalet bli fler. Det är inte så ovanligt, säger Vernon Cooray som är professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet.

Ett exempel inträffade den 12 juli i år då tio män som befann sig på Hemvärnsutbildning fick föras till Växjö lasarett då blixten slagit ned i en radio intill dem. Tre av dem skadades allvarligt, men samtliga överlevde.

Första fallet aftonbladet.se skrev om i år handlade om en 13-årig pojke som träffades av blixten på en camping utanför Gävle. Han klarade sig undan med ett brännsår på ryggen.

En av fem omkommer

Och i dag har alltså två män – på olika ställen – råkat illa ut i åskoväder.

– Det är inte konstigt att blixten träffar två personer på samma dag. Det kan hända. Men naturligtvis är det ovanligt, säger Vernon Cooray.

Omkring 20 procent av dem som träffas av blixten omkommer. I Sverige rör det sig alltså om i genomsnitt en person per år.

– När blixten slår ned är det väldigt sällan någon träffas direkt av dem. Ofta går den via ett odjekt, exempelvis ett träd, och studsar på den drabbade. Då brukar man klara sig.

Minst 100 000 blixtar per år

I de fall en person omkommer beror det oftast på att hjärtat eller andningen stannat. Något som lätt inträffar då blixten slår ned direkt på en människa.

Spelar fysiken någon roll för ens chanser att överleva?

– Nej, fysiken är inte det viktigast. Även små barn kan klara sig. Men visst är man mer sårbar om man har ett svagt hjärta.

Vernon Cooray och hans forskarkolleger arbetar med att mäta och räkna antalet blixtnedslag i Sverige. En uppskattning är att vi årligen har emellan 100 000 och 200 000 nedslag att undkomma.

– Det är ett minimum, det kan mycket väl röra sig om fler. De flesta inträffar under sommarmånaderna i södra Sverige, säger Vernon Cooray.