Stort vapenbeslag av stockholms- polisen

NYHETER

Automatvapen, pansarskott och granater i beslag

1 av 3 | Foto: Oroande vapen Vapenbeslaget består av bland annat automatvapen, pistoler samt ammunition till vapnen.

Polisen i Stockholms län har gjort ett omfattande vapenbeslag.

Bland annat påträffades automatvapen, pansarskott och granater.

Sex personer är häktade, misstänkta för grovt vapenbrott.

– Det är oroande att så kraftiga vapen cirkulerar bland kriminella. Månda av dessa vapen kommer från Balkanländerna, säger länspolismästare Carin Götblad.

Sex personer i åldrarna 22 till 27 år är häktade för grovt vapenbrott. De greps den 28 juli och 1 augusti. Några av dem är kända för tidigare brottslig verksamhet.

Bakgrunden är en husrannsakan den 11 juli i Spånga. Då beslagtogs många vapen, såväl militära som civila. Efter fortsatt spaningsarbete påträffades ytterligare vapen den 28 juli i en lägenhet i Sundbyberg.

Vapenbeslaget består av automatvapen, pansarskott, granater, pistoler, sprängämnen samt ammunition till vapnen.

Hur kom ni de här personerna på spåren?

– Det handlar om polisarbete. Mer än så kan jag inte säga, säger Ulf Göranzon som är länspolismästarens talesman.

Oklara planer

Han berättar att vapnen i det första beslaget påträffades i ett källarförråd.

– Det är klart att ett sådant är ju inte anpassat för vapenförvaring, konstaterar han.

Vilken typ av brottslig verksamhet är de här personerna tidigare kända för?

– Det är inte kraftigt belastade individer vi talar om. Någon eller några av dem har något våldsbrott bakom sig sedan tidigare och några av dem är bara dömda för bötesbrott.

Vad händer nu i ärendet?

– Vi försöker skapa klarhet i vad de här vapnen kommer ifrån. Vad gäller de vapen som är stulna i Sverige så jobbar vi med att försöka skapa klarhet i var de har varit någonstans och hur de har hamnat där de har hamnat. På vissa vapen finns det text som indikerar att de kommer från Balkanländerna.

Är de häktade personerna misstänkta för andra brott som kan knytas till vapnen?

– Nej, för närvarande inte annat än det som handlar om vapenbrottet. De pratar inte så mycket om sina planer med vapnen av naturliga skäl. Vi försöker skapa klarhet i vad vapnen skulle användas till. Har man tagit hit pansarskott så är är det ju lite utöver det vanliga.