"Det finns krafter som inte vill se en demokratisk utveckling"

NYHETER

Utrikesminister Carl Bildt oroad över konsekvenserna

Sveriges utrikesminister Carl Bildt sade sig känna bestörtning och avsky över mordet på Benazir Bhutto.

Vid en presskonferens på Utrikesdepartementet några timmar efter dådet uttryckte han stark oro inför dess konsekvenser för Pakistan.

Foto: Carl Bildt.

– Det är alldeles uppenbart att det finns krafter i det pakistanska samhället, och möjligtvis också i dess omgivningar, som inte har något intresse av en demokratisk utveckling. Det är väl rimligt att anta, utan att vi vet någonting om bakgrunden till det bestialiska dådet, att attentatet också riktar sig mot möjligheten av en mer demokratisk utveckling av landet.

Bildt träffade Bhutto för flera år sedan och minns henne som en färgstark och karismatisk person, om än kontroversiell.

– Hon var viljestark, imponerande och spännande att föra samtal med. Mycket besjälad av sin uppgift.

Att undantagstillståndet under hösten gradvis har lyfts och att Bhutto kunnat återvända från sin exil var enligt Bildt tydliga positiva tecken inför det aviserade parlamentsvalet. Vad mordet innebär för valet sade sig Bildt inte vilja spekulera i.

– Jag vill gärna hoppas att det ska vara möjligt att tro att det går att genomföra de demokratiska valen i januari, men det är för tidigt att göra några detaljerade bedömningar. Dock är en demokratisk utveckling är det enda sättet att säkra ett stabilt Pakistan på sikt.

Mordet på Bhutto är också, enligt Bildt, ett slag mot hennes fiende, president Pervez Musharraf.

– Som president är han ju ytterst ansvarig för säkerheten i samhället när man närmar sig en valprocedur. Han har kommit att investera en hel del i de här valen. Detta är i den meningen ett attentat som riktar sig även mot de strävandena.

TT