Fp vill bara höra svenska i klassrummen

NYHETER

Malmös skolbarn bör förbjudas tala andra språk än svenska i klassrummet. Det anser riksdagsmannen Allan Widman och kommunalrådet i Malmö Ewa Bertz, båda folkpartister.

– Vi har haft funderingar på det en längre tid, säger Allan Widman till aftonbladet.se.

Folkpartiet väckte uppmärksamhet inför valet 2002 med sitt kontroversiella förslag om språktester som villkor för medborgarskap. Nu har två fp-politiker lokalt väckt ett annat språkrelaterat förslag. De båda politikerna vill att lärare ska kunna kräva att eleverna håller sig till svenska på lektionerna – om inte undervisningen rör främmande språk.

– Det är viktigt att lärarnas befogenheter klargörs. För att kunna upprätthålla ordningen måste läraren förstå vad eleverna säger till varandra, säger Ewa Bertz till Sydsvenska Dagbladet. Därför vill hon och Allan Widman få inskrivet i Malmö stads skolplan att lärare ska ha rätt att förbjuda elever att tala andra språk än svenska i klassrummet.

Ska motverka segregation

Ett annat skäl Widman och Bertz framhåller är att ett förbud skulle motverka segregationen i det invandrartäta Malmö.

– Människor från andra städer glömmer bort att vi har en speciell situation i Malmö, säger Allan Widman till aftonbladet.se.

– Vi närmar oss 50 procent i grundskolan som har ett annat ursprung.

Han tror inte att det skulle vara något stort problem att få eleverna att lyda förbudet.

– Jag utgår från att om läraren säger till exempel att ”här på lektionen talar vi inte serbokroatiska” så åtlyds regeln i 95 fall av 100.

Samtal med rektorn

Den som inte lyder bör få ta ett samtal med rektorn, tycker Allan Widman.

– Det är som med alla andra regler i skolan, att man inte får prata i mobiltelefon på lektionen, eller tugga tuggummi, säger han.

Allan Widman berättar att han inte talat med skolministern, partikamraten Jan Björklund, om förslaget.

– Nej, det har jag faktiskt inte. Men i vår lokalavdelning är det mycket väl förankrat.

Jan Björklund å sin sida hälsar via sin pressekreterare att han inte vill uttala sig om förslaget.

Lärarförbunden kritiska

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, säger till TT att förslaget strider mot lagen om att elever inte får diskrimineras på grund av etnicitet. Ofta har nyanlända barn inget annat språk än sitt eget.

– Klart det kan vara ett problem om många olika språk talas i klassen. Men det kan lärarna och eleverna själva lösa, det är inte någon lagstiftningsfråga.

Lärarförbundets vice ordförande Roger Bodin håller med och kallar förslaget naivt och omöjligt att genomföra.

”Rimlig pedagogisk lösning”

Nyamko Sabuni, folkpartistisk integrations- och jämställdhetsminister, kallar förslaget en ”rimlig pedagogisk lösning” på invandrartäta skolor. Men hon vill inte se en lagstiftning varken på nationell eller kommunal nivå, eftersom skolors elevstruktur ser så olika ut.

– Jag tycker det är upp till varje skola att själv bestämma om det finns behov för en sådan regel. Särskilt i storstadsområdena finns det skolor med stor del elever med invandrarbakgrund, och för många av dem är det bara i skolan de har möjlighet att prata svenska, säger hon till TT.

Daniel Wiklander, TT