Här fastnar flest fartsyndare på bild

NYHETER

Trafikkamerorna har fått bilisterna att sänka farten

Foto: casper hedberg
På landsväg 226, vid korsningen mellan Huddingevägen och Kräpplavägen kör hamnar många forkörare på bild.

105 bötfällda bilister sedan den 1 december 2006.

Punkt SE avslöjar trafiksäkerhetskameran som bötfäller flest bilister.

Det är vid länsväg 226, korsningen mellan Huddingevägen och Kräpplavägen, som Stockholms effektivaste trafiksäkerhetskameror sitter uppsatta.

Fyra kameror omger korsningen och fotograferar alla med hastigheten över den tillåtna maxgränsen – 70 kilometer i timmen.

I Vägverkets senaste undersökning om hur kamerorna påverkar trafiken visar resultatet en stor förändring.

Före införandet av trafiksäkerhetskameror låg medelhastigheten på mellan 67 till 79 kilometer i timmen.

Dödsolyckorna har minskat

Med flera kameror som täcker vägsträckan har nu medelhastigheten sjunkit med ungefär fyra kilometer. Bilisterna gasar betydligt mindre och har nu en medelhastighet på 63 till 77 kilometer.

Det har även gjort att antalet dödsolyckor har minskat – men antalet olyckor ökade.

Före införande av kameror var olyckstätheten på 3,65 olyckor per kilometer och två dödsfall.

Nu ligger är olyckstätheten betydligt högre – 4,32 per kilometer – men antalet dödsfall och svårt skadade har minskat betydligt.

Trafiksäkerhetskameror – topp fem

(Statistiken visar antalet fotograferade bilister per kamera)

Sträckorna med flest syndare

Anders Wallin (.se)