Carlgren: Forsmark kan få skärpta krav

NYHETER

Stockholm

Miljöminister Andreas Carlgren anser att det är nödvändigt att förbättra säkerheten vid Forsmark, efter den förgörande rapporten om verksamheten vid kärnkraftverket. Även om det inte är aktuellt just nu.

- Men skulle det visa sig att vi behöver vidta mera åtgärder, kommer jag inte att tveka att göra det. Och då är vi beredda att göra det mycket snabbt, sade han till TT på måndagskvällen.

Carlgren ansvarar i regeringen för reaktorsäkerhet och tillsyn. Han tycker att redan i somras var Forsmarks säkerhet oacceptabel, vilket den här senaste rapporten bekräftar:

- Den bild som nu kommer fram visar att det är nödvändigt att förbättra säkerheten vid Forsmark.

Hårda krav

TT: Är regelverket kring säkerheten tillräckligt?

- Med det jag nu känner till, ja. Men jag ser allvarligt på det som nu framkommit.

Carlgren anser att ansvaret ligger på Statens kärnkraftinspektion (SKI) som har Forsmark under särskild tillsyn. Det innebär att Forsmark inte får starta eller stänga en reaktor utan tillstånd från SKI. Det är oerhört långtgående krav på Forsmark, enligt ministern:

- Jag kommer att följa utvecklingen mycket noga. Med den information jag har hittills räknar jag med att regeringen inte behöver vidta några åtgärder utöver det som SKI nu kräver.

"Åt helvete"

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand kräver att Vattenfall tar konsekvenserna av den kraftiga kritiken mot säkerheten på Forsmark och byter ut vd:n Lars Fagerberg i Forsmark Kraftgrupp.

"Den säkerhetskultur som växt fram i svenska kärnkraftverk är under all kritik. I jakten på snabba vinster åsidosätts säkerheten och incidenter tas inte på allvar", skriver hon i ett pressmeddelande.

Kent Persson (v) i riksdagens näringsutskott anser att informationen om säkerhetsbristerna på Forsmark väcker frågor:

- Oavsett vad man tycker om kärnkraften som sådan, så är det här åt helvete.

Läs mer:

Lars Pedersen/TT