Trafikförsäkringen höjs

NYHETER

Motormännen: "Bilisterna får betala dubbelt"

Idag presenteras budgeten men redan igår kväll blev det klart att avgiften för trafikförsäkringen höjs. Hur mycket den höjs är dock oklart.

– Men de som redan betalar mycket idag blir hårt drabbade och får betala mer. Exempelvis drabbas barnfamiljer, säger Maria Spetz som är vd för Motormännen.

Tidigare har moderaterna aviserat att de räknar med en snittökning på trafikförsäkring för en bil på drygt 1 000 kronor om året. Försäkringsbolag har hävdat att det snarare handlar om närmare 2 000 kronor. För den som har motorcykel kan det bli ännu dyrare.

– Regeringen har spekulerat i att höjningen skulle bli runt 100 kronor i månaden. Men vår bedömning är att det kommer inte stanna vid det. Det kommer bli betydligt mer. Premierna kommer baseras på samma typ av riskanalys som alla andra försäkringspremier baseras på. Det kan bli tre gånger dagens kostnad, säger Motormännens vd Maria Spetz.

Betalar dubbelt

Tanken är att kostnaden för sjukpenning och sjukförsäkring i samband med trafikskador ska föras över till försäkringsbolagen. Det är den obligatoriska trafikförsäkringen som ska bekosta skadorna.

Är det inte rimligt att försäkringsbolagen som inkasserar pengar från bilisterna också betalar personskador som uppstår?

– Jo, men det har man ju redan tagit betalt för. När man införde energiskatten för bensin så skulle bilisterna med den bidra till att betala sina egna kostnader när det gäller olyckor och skador. Biliserna betalar nästan 80 miljarder kronor i skatter och avgifter i statskassan. Av det går 15 miljarder tillbaka i form av vägar.

Menar du att bilisterna får betala dubbelt för att täcka skadorna?

– Ja, det kan man säga. Bilisterna får betala dubbelt upp.

Vilka är det först och främst som drabbas av höjningen?

– Dyrast blir det för unga män i storstäder. Men många andra är ju väldigt beroende av sin bil varje dag, exempelvis barnfamiljer. Det här kommer drabba människors rörlighet. Regeringen vill se en ökad tillväxt där landet växer och fler får jobb men det här ger motsatt effekt. Det är viktigt att människor kan röra sig, säger Maria Spetz.

Fakta / Trafikförsäkring

Susanna Vidlund