Rättstvist i utredning om bussolyckan

NYHETER

Advokat vill vänta på Haverikommissionen

En rättslig tvist har blossat upp mellan åklagaren och den misstänktes advokat i utredningen om den svåra bussolyckan utanför Uppsala i februari.

Polisens utredning om olyckan är klar och kammaråklagare Pär Andersson är beredd att inom kort väcka åtal mot den kvinnliga busschaufför som delgetts misstanke om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död.

Kvinnans advokat vill dock att åklagaren väntar med att väcka åtal tills Haverikommissionens slutliga rapport om olyckan är klar.

– Det är värdefullt för alla inblandade att man har Haverikommissionens material innan man gör en bedömning av händelsen. Rapporten är i sitt slutskede och då bör man vänta på den, säger advokat Anna Ling till TT.

Ovanligt

Åklagaren har avvisat advokatens begäran och därför har hon gått till domstol för att få tvisten avgjord, en åtgärd som inte är alltför vanlig i en svensk brottsutredning.

– Haverikommissionens rapport har ingen betydelse för det som är aktuellt i målet. Kommissionen har ju redan konstaterat att olyckan inte orsakades av några tekniska fel på bussarna, säger Pär Andersson till TT.

Det som återstår att redovisa i den slutliga rapporten är, enligt åklagaren, eventuella rekommendationer på olika förbättringar av olycksvägen.

Pär Andersson anser det angeläget att snarast kunna väcka åtal med hänsyn till alla inblandade.

– Vittnen får allt svårare att minnas om utredningen drar ut på tiden. Utredningsläget blir sämre, säger han.

Olika uppgifter

Åklagaren och advokaten har också olika åsikter om när rapporten kommer.

I februari nästa år hävdar Pär Andersson, medan advokat Anna Ling säger december.

– Tidsplanen är att rapporten blir klar i slutet av januari, säger Gerd Svensson, utredningschef vid Haverikommissionen, till TT.

Uppsala tingsrätt avgör tvisten på onsdagen eller torsdagen.

Vid olyckan som inträffade på länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar den 27 februari krockade två bussar i linjetrafik med varandra. Sex personer omkom och över 20 skadades.

TT