Heroinet kommer över Öresundsbron

Störst är problemen i Malmös innerstad och Rosengård

Foto: tommy mardell
inkörsporten för tunga droger Malmö har större problem med heroin och heroinrelaterade brott än de andra storstäderna. En förklaring tros vara närheten till kontinenten.

Heroin är en av de allra farligaste drogerna.

I Malmö och Skåne har heroinet blivit ett stort problem.

En viktig orsak: Öresundsbron.

Skåne län hade under 2005 hela 447 stycken heroindomar. Som jämförelse kan nämnas att Stockholms län hade 274 och Västra Götalands län 252.

Heroinet finns i hela Skåne, men vanligast är det i Malmös innerstad och i stadsdelen Rosengård.

– Malmö är hårdare drabbat av heroinrelaterade brott som prostitution och inbrott än övriga landet. Den grova kriminaliteten som drar i trådarna bakom heroinsmugglingen är också väl representerad här, säger Anders Gustafsson, inspektör på narkotikaroteln i Malmö.

En orsaken till att Malmö har blivit heroinets huvudstad i Sverige är Öresundsbron och närheten till kontinenten.

– Det är lätt att smuggla in droger här och vi har blivit en transitplats för heroin, säger Anders Gustafsson.

Några större tillslag mot knarkligorna var det trots det stora utbudet länge sedan Malmöpolisen gjorde, erkänner Anders Gustafsson.

– Efter spaningsarbete tar vi väl några hekto då och då, men mest jobbar vi med att informera om konsekvenserna av att ta heroin, säger han.

Jesper Björnstedt Qvarsell (jesper.bjornstedt@aftonbladet.se)