EU-rättegången mot Byggnads börjar idag

NYHETER

Kan förändra hela den svenska och europeiska arbetsmarknaden

I dag börjar rättegången som kan fälla hela det svenska systemet med kollektivavtal.

EU ska pröva om Byggnads hade rätt att försätta det lettiska byggbolaget Laval i blockad vid ett bygge i Vaxholm.

Förlorar Byggnads kan de också de europeiska fackförbunden förlora rätten att strejka.

EG-domstolen inleder på tisdagen sina förhandlingar om den fackliga blockad som ledde till att det lettiska bolaget Lavals dotterbolag gick i konkurs och fick ge upp ett skolbygge i Vaxholm.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson är på plats i Luxemburg.

– Ser man det här målet ur Europasynpunkt gäller det om marknaden ska överordnas strejkrätten, säger han till TT på tisdagsmorgonen. Ur svensk synpunkt handlar det om vi ska kunna behålla vårt kollektivavtalssystem, som vi känner det, eller ej.

"Domstolen kommer att lyssna på oss"

– Det är jättebra med konkurrens, men den ska ske på lika villkor, för då blir företagen tvungna att utveckla sin tjänster och bli duktigare, effektivare och bättre. Men konkurrens där företagen bara är bra på att betala så lite som möjligt till sina anställda är inte bra.

Olauson är övertygad om att EG-domstolen kommer att lyssna på argumentet från de svenska facken.

– Det är helt osannolikt att Byggnads ska förlora helt och hållet i domstolen. Då skulle det få dramatiska effekter för den svenska modellen. Men skulle domstolen ha någon mindre synpunkt på vårt system, så får vi väl hantera det då, säger Olauson.

Dotterbolaget till det lettiska företaget Laval blev i november 2004 utsatt för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats.

Företaget tvingades så småningom ge upp sitt skolbygget i Vaxholm och kontraktet med kommunen revs upp. Blockaden ledde till att bolaget försattes i konkurs.

Provisoriskt beslut

Arbetsdomstolen (AD) tog i mars 2005 ställning i konflikten genom ett provisoriskt beslut. Då bedömde AD att den fackliga blockaden inte stred mot reglerna. Men AD tog inte slutlig ställning, utan valde att vända sig till EU:s domstol och bad om hjälp med bedömningen.

Den lettiska regeringen har protesterat mot den svenska hållningen. Lettland ser den fackliga blockaden som ett brott mot EU:s grundlagar som garanterar fri rörlighet över gränserna.

Simone Söderhjelm, Sten Gustafsson/TT