Mögelgift sprids via luften

Publicerad:
Uppdaterad:

Luften i mögelhus giftigare än man trott

Cancerframkallande mögelgift kan spridas via luften.

Inomhusluften i ett mögelangripet hus kan vara betydligt giftigare än vad som tidigare varit känt.

Det gift som produceras av mögelsvampar kallas mykotoxiner. Dessa är sedan länge kända för att vara både cancerframkallande och inflammatoriska för den som exempelvis får i sig dem via maten.

Länge trodde man att halterna av mykotoxiner i fuktskadade hus var så låga att det måste vara andra mögelkomponenter som orsakar ohälsa.

Men senare års forskning har visat att mögelsvampar kan avge ett mycket stort antal småpartiklar, som innehåller mykotoxiner. Partiklarna är ytterst små, mycket mindre än mögelsporer.

Luftburna

Nu har dessa kunnat mätas och påvisas i damm i mögelskadade hus, sedan forskare i Lund utvecklat en metod för att studera dem med hjälp av masspektrometri.

– Vi har verkligen bevisat att de är luftburna, säger projektledare Lennart Larsson, sektionen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet.

Lundaforskarna hittade mögelgiftet i mer än två tredjedelar av de 62 mögelangripna byggmaterialprover som undersöktes. Det mögel som har genetisk förmåga att producera giftet, gör det nästan alltid också, konstaterar Lennart Larsson.

Detta är ännu en pusselbit som talar för att mögelproblem i bostäder måste tas på största allvar, anser han.

Dött mögel

Vid sanering måste det mögelangripna materialet bytas ut. Det räcker inte med att torka det. Då dör visserligen mögelsvamparna, men inte giftpartiklarna.

– Möglet kan vara dött, men toxinerna finns kvar. De är lika potenta, även om själva möglet har dött, säger Lennart Larsson.

Han tycker inte att någon ska acceptera att bo i ett hus med mögellukt eller mögelfläckar.

Det som återstår att göra forskningsmässigt går inte att genomföra, skriver tidskriften Miljöforskning. För att bevisa att mögel och mykotoxiner orsakar sjukdom hos människa, skulle försökspersoner behöva utsättas för mögelgiftet under lång tid, något som är etiskt oförsvarbart.

Cecilia Klintö/TT

Publicerad: