Så ska Ground Zero göras om

NYHETER

Sex förslag på hur World Trade Center ska ersättas

I dag presenterades sex förslag på hur Ground Zero, platsen där World Trade Center stod fram till den 11 september, ska se ut i framtiden.

Alla förslagen bereder plats för både minnesmonument och stora kontorsytor. Men ingen byggnad är så hög, 110 våningar, som föregångarna.

- Varje förslag innehåller ett minnesmonument som säger att samtidigt som vi bygger nytt måste vi komma ihåg det gamla, sa John Whitehead, styrelseledamot i the Lower Mantattan Development Corporation, enligt USA Today.

Minnesmonumentet ska resas för de 2823 oidentifierade offren vid attacken i september förra året, samt sex personer som dog i ett bombattentat mot World Trade Center 1993.

Bidragen har lämnats in av arkitektfirman Beyer Blinder Belle som arbetat i hemlighet i sju veckor sedan de fick uppdraget i konkurrens med 14 andra firmor.

Kluster av byggnader

Enligt förslagen ska tvillingskraporna och byggnaderna runt omkring ersättas med ett kluster av byggnader.

- Varje förslag representerar ett paket av idéer. Idéerna kan blandas och rekonstrueras beroende på allmänhetens åsikter, sa John Whitehead.

Fyra av bidragen tillåter ingen bebyggelse på de platser där tvillingskraporna stod, i två av bidragen står kommersiella byggnader där tornen en gång fanns.

Grupper som representerar offren för attacken har krävt att platserna där tornen stått endast används för minnesmonument.

”Helig mark”

- Platserna där torn ett och torn två stod är helig mark, sa Joseph Maurer, en pensionerad brandman vars dotter, Jill Campbell, dog i en av byggnaderna, enligt USA Today.

Bland idéerna finns ”Memorial Plaza” som innehåller en stor öppen plats och ett torn i det nordvästra hörnet av platsen. ”Memorial Triangle” består av flera triangelformade parker och byggnadsområden. I ”Memorial Park” finns en park men även kommersiella byggnader där World Trade Center stått.

I ett första skede ska allmänheten få säga sitt om bidragen, i september ska tre av de sex ha sållats bort, och mot slutet av året ska ett av bidragen ha tagit hem segern.

Skyskraporna World Trade Center färdigställdes 1973. De båda tornen var 110 våningar höga.

Vid sidan av skyskraporna låg byggnader som kallades WTC 3, WTC 4, WTC 5 och WTC 6. WTC 3 inrymde ett hotell.

Det har spekulerats i att de nya byggnaderna ska inrymma the New York City Opera och the Museum of the City of New York.

De nya byggnaderna väntas stå klara för inflyttning först år 2005.

Vill du veta mer?

Här är länken till Lower Manhattan Development Corporation:

Frida Johansson