Elva svenska badplatser får underkänt

NYHETER

Trelleborg har Sveriges snuskigaste stränder

Elva svenska badplatser får underkänt av EU.

De snuskiga stränderna finns bland annat i Borgholm och Stockholm.

Värst är Trelleborg, som får fem badplatser svartlistade.

Det är EU:s miljökommissionär Margot Wallström som presenterat årets europeiska badvattenrapport.

I den står att vattenkvalitén vid de allra flesta svenska badstränder är bra och att den blivit allt bättre.

Men elva stränder i Sverige får alltså underkänt och 19 badplatser finns inte ens med.

Förra året var antalet underkända stränder bara tre.

Skylt lurar statistiken

Enligt Margot Wallström ska man trots allt inte dra för stora växlar på rapporten.

Enligt henne kan anmärkningen bero på att det inte gjorts någon provtagning.

- Det gör automatiskt att platsen inte har uppfyllt reglerna, säger Wallström.

Ett sätt att undvika svartlistning är att sätta upp en skylt som förbjuder bad. Då tas badstranden inte med alls.

Så har skett i bland annat Belgien och Spanien, vilket gjort att bägge länderna lyckats få ner antalet svartlistade badvatten kraftigt, trots att föroreningarna är mycket värre än i Sverige, uppger SVT Rapport.

Här finns de svenska stränder som EU pekar ut som snuskiga:

Ängbybadet i Stockholm,

Strandstugeviken i Nyköping,

Hampetorp i Örebro,

Tjällmo/Småängsbadet i Motala,

Mejeriviken i Borgholm,

Ljungskogen i Vellinge.

Fem olika bad i Trelleborg.

Caroline Olsson