Föräldrar friades för babymisshandel

NYHETER

ÖRNSKÖLDSVIK

Örnsköldsviks tingsrätt ogillade åtalet mot de båda föräldrar i Örnsköldsvik som åtalats för att ha vållat allvarliga skador på sin tre månader gamle son.

Tingsrätten fann att det inte med säkerhet gick att fastställa att den 33-årige pappan var skyldig till misshandeln.

Även den 24-åriga mamman gick fri. Hon hade åtalats för medhjälp till grov misshandel eftersom åklagaren ansåg att hon inte ingripit för att förhindra misshandeln och även underlåtit att i tid söka läkarhjälp för barnet.

I rättegången har båda föräldrarna nekat till att ha misshandlat sitt barn. De har inte heller i direkta ordalag sagt att det är den andra parten som utfört misshandeln.

Det var den 11 december förra året som föräldrarna tog sin tre månader gamla son till sjukhuset. De uppgav för läkarna att de var oroliga eftersom sonen varit ovanligt grinig under natten.

Kraftigt våld

När läkarna undersökte barnet upptäcktes bland annat frakturer på båda benen. Läkarna slog larm till polisen då man misstänkte att barnet utsatts för misshandel.

Vid rättegången konstaterade tillkallad läkarexpertis att de skador som barnet fått på sina båda ben hade orsakats av ett kraftigt våld och att det hade vållat barnet svår smärta.

Även tingsrätten anser att den då tre månader gamle pojken blev utsatt för misshandel, men konstaterar att det inte finns någon teknisk bevisning för att den 33-årige pappan är gärningsmannen. Rätten noterar att åklagarens åtal och framställan om vad som skett när pojken fick de svåra skadorna helt bygger på vad mamman berättat.

Besvärande omständigheter

Rätten finner visserligen att de omständigheter som åklagaren åberopat är besvärande för pappan, men att bevisningen inte är tillräcklig för en fällande dom. Det är inte ställt utom allt rimligt tvivel att det är pappan som vållat skadorna och därför ogillas åtalet.

Även åtalet mot mamman för medhjälp till grov misshandel ogillas. Tingsrätten finner att åklagaren inte lyckats styrka att kvinnan underlåtit att ingripa för att stoppa misshandeln eller att hon genom att förhålla sig likgiltig inför sonens lidande främjat en brottslig handling.

Kammaråklagare Lisa Eriksson har ännu inte tagit ställning till om domen ska överklagas.

TT