Skrota EU-nämnden

NYHETER

Politiker tycker vill att nämnden läggs ned

BRYSSEL

Avskaffa riksdagens EU-nämnd!

Den har tjänat ut sin roll tycker flera tunga ledamöter i riksdagens utrikesutskott.

Riksdagens EU-nämnd inrättades när Sverige blev medlem i EU. Den ger ministrarna råd om hur de ska förhandla med de övriga medlemsländernas ministrar när de träffas för att diskutera exempelvis miljö-, transport- eller arbetsmarknadsfrågor.

"Har överlevt sig själv"

- EU-nämnden var bra under de första åren. Nu har den överlevt sig själv. Sveriges medlemskap i EU kräver att riksdagen moderniseras, säger Carina Hägg (s).

Ordföranden Urban Ahlin (s) håller helt med:

- Utrikesnämnden har överblick över hela EU.

Carl B Hamilton (fp), ledamot i utrikesnämnden och vice ordförande i EU-nämnden, tycker däremot att den senare är viktig.

- Det krävs ett övergripande organ i riksdagen som har örnblick på EU:s frågor. Det har EU-nämnden. Om inte den finns blir regeringen för mäktig och kan styra riksdagen.

Cecilia Nilsson Wigström (fp) anser att ny forskning visar att folk inte förstår EU-arbetet. EU-nämnden ökar avståndet mellan medborgarna och EU, enligt henne.

Emily von Sydow