S har inlett krismöte

avJohan Nordström, TT

Foto: CAROLINA BYRMO
krismötet inlett Mona Sahlin var hoppfull inför socialdemokraternas möte i dag. ”Jag hoppas att alla platser ska prövas”, säger hon.

Avgående partiledare Mona Sahlin räknar med att valberedningen kommer att pröva alla platser inför Socialdemokraternas extra kongress i mars.

– Det hoppas jag, men det är upp till valberedningen att bestämma, sade hon när hon anlände till partistyrelsens möte i dag, som bland annat ska få ta del av kriskommissionens rapport.

Riksdagens gruppledare Sven-Erik Österberg har utpekats som en möjlig efterträdare till Sahlin.

– Vi har tydliga stadgar som säger att personer är valda på fyra år. Vi har sagt att valberedningen får pröva alla platser och ta upp diskussioner med personer som har dem. Det är det enda vi kan göra. Vi kan inte ta ett kollektivt beslut om att alla ska ställa platserna allmänt till förfogande. Det är upp till var och en.

Förtroendet prövas

Kalmardistriktets ordförande Håkan Juholt var tidigt ute med att stödja ungdomsförbundets krav på att alla skulle ställa sina platser till förfogande.

I dag säger han:

– Vi väljer nu en valberedning som ska pröva förtroendet hos alla ledamöter. Det är bra. Nu får vi alla svara på dess frågor och den får lägga sitt pussel, säger han.

IF Metalls ordförande Stefan Lövfen tycker att debatten i frågan om alla ska ställa sina platser till förfogande har blivit en alldeles för teknisk diskussion.

– Vi kommer att ha en fullt demokratisk process där medlemmarna får säga hur de vill ha det. Ombuden på kongressen ska diskutera hur det ska se ut, framför allt politiken. Om det finns människor som ifrågasätts så kommer de inte att vara kvar, säger han.

Fastighetsskatten dålig

Morgan Johansson, ordförande för den grupp inom kriskommissionen som ansvarar för den faktabaserade valanalysen, pekar ut fastighetsskatten och bensinskatten som ett par avgörande misstag.

– Vi hade ett opinionsövertag på nästan fem procentenheter in i maj och sedan tappade vi det. Det kan inte förklaras på annat sätt än med den budgetmotion som vi lade då, sade Johansson när han kom till partistyrelsens möte för att presentera sin rapport.

– Fastighetsskatten och bensinskatten var två kontroversiella förslag som berörda många och bidrog till att vi tappade så mycket. Det var ett par felskär, säger han.

Sven-Erik Österberg tycker att kriskommissionens slutsatser verkar rimliga.

På frågan om vad som behöver förändras säger han:

– Jag tycker att vi ska ta det ganska lugnt. Men viktigast är att färre som jobbar röstar på oss och det är en allvarlig signal. Vi ska vara ett parti som går till jobbet varje dag.