De är vinnare med alliansens politik

Expertens snabbanalys av alliansens förslag

Annika Creutzer, chefredaktör på Pengar24.se, gör en snabbanalys av alliansens valmanifest.

Så skulle den borgerliga politiken påverka dig.

Annika Creutzer.
Annika Creutzer.

- Man är mycket noga med att inte lova bort pengar man inte har. Många löften åtföljs av reservationen ”om ekonomin tillåter”. Jag tycker det är bra att man är tydlig på den punkten, säger Annika Creutzer.

Valmanifestet bäddar för en relativt stram budgetpolitik och överskottsmålet i statens finanser står kvar. Något som Annika Creutzer också ser mycket positivt på.

- Det är oerhört viktigt i nuläget att förtroendet för svensk ekonomi är stort utomlands, säger hon.

Det finns dock anledning att rikta kritik mot att valmanifestet duckar för mer genomgripande åtgärder när det gäller skattesystemet menar Annika Creutzer.

- Man kommer med en massa små detaljförändringar som gör skattesystemet till ett ännu större lapptäcke. Det blir ännu snårigare och gynnar dem som är väl insatta men knappast den breda massan.

Så här analyserar Annika Creutzer valmanifestets påverkan på olika samhällsgrupper:

Barnfamiljerna

Föräldrar som är låginkomsttagare med bostadsbidrag får mer pengar. Ett barn ger 350 kronor extra i månaden, 2 barn 425 kronor och tre barn eller fler ger 600 kronor.

Pensionärerna

Lovas skattesänkningar. Dock inte så stora som de röd-gröna vill genomföra.

Rätten att jobba till 67 års ålder höjs till 69 år.

Studenterna

Lovas 500 kronor mer i lånedelen av studentbidraget.

Reformer i skattesystemet för den som hyr ut delar av sin privatbostad kan göra det billigare och lättare att hyra rum. Schablonavdraget för att hyra ut privatbostäder höjs från 12 000 till 18 000 kronor. Detta innebär att den som hyr ut kan tjäna upp till 6000 kronor mer om året.

Höginkomsttagarna

Så småningom och om ekonomin tillåter vill alliansen ge skattelättnader till 4,4 miljoner människor och detta kommer i så fall även komma de som betalar statlig skatt (alla som tjänar mer än 385 000 kronor per år) till del.

Arbetslösa

Flera arbetsmarknadsåtgärder finns i valmanifestet. Bland annat lärlingsjobb och alliansen vill behålla den halverade arbetsgivaravgiften för den som anställer ungdomar mellan 19 och 24 år.

Allmän arbetslöshetsförsäkring är en vision men inga utlovanden finns i valmanifestet.

Landsortsbor

Alliansen är tydliga med att ingen ytterligare kilometerskatt ska införas.

Stadsbor

Alliansen vill utreda om fastighetsskatten kan avskaffas eller avsevärt förenklas. Detta påverkar folk i städerna mer än de som bor på landsbygden eftersom bostäderna generellt är högre taxerade i storstadsområden.

Dessutom:

Alliansen vill sänka skatten för mat på restauranger. Den ska bli samma som i affärer, det vill säga 12 procent.

Samtidigt vill man höja punktskatten på alkohol med 13 procent.

Punktskatten på tobak ska höjas med 8 procent.

Idrotten får 0,5 miljarder.

Publisert:

Ämnen i artikeln