Israel lättar på Gazablockad

Men säkerhetskontrollerna fortsätter

En palestinsk arbetare undersöker en lastbil på väg till Gazaremsan.
En palestinsk arbetare undersöker en lastbil på väg till Gazaremsan.

Den israeliska regeringen lättar på blockaden mot Gazaremsan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu.

Israel ska "liberalisera systemet genom vilket civila varor når Gaza, och öka inflödet av material för civila projekt under internationell övervakning," enligt uttalandet.

Samtidigt poängteras att Israel ska fortsätta med säkerhetskontroller för att se till att inga vapen eller annat för militär användning ska föras in.

– Att prata om att man lättar på blockaden, utan att allt ska bort – alltså hela blockaden utom vapen – är helt oacceptabelt, säger Mehmet Kaplan, riksdagsledamot för Miljöpartiet och en av de svenskar som deltog i "Frihetsflottan" häromveckan.

– Till exempel cement måste ju tas in för att Gazaborna ska kunna bygga upp sitt samhälle. Det var sådant vi hade på båten, säger Kaplan till TT.

Tyder på epokskifte

Han tycker att de senaste veckornas skeenden ändå tyder på ett epokskifte i frågan om Gazaremsan.

– Om till exempel Internationella Rödakors-kommittén säger att blockaden är illegal, då har det hänt någonting.

Den israeliska regeringen "förväntar sig" också att det internationella samfundet ska arbeta för att Gilat Shalit, soldaten som sitter fången någonstans i Gaza sedan 2006, omedelbart ska släppas.

Blockaden mot Gaza infördes sedan Shalit fångats, men skärptes avsevärt sedan Hamas kastade ut Palestinska myndigheten ur Gaza 2007.

Mikael Löfgren på Ship to Gaza säger till TT att man "förstås välkomnar alla åtgärder som innebär lättnader för Gazaborna", men att det är för tidigt att säga vad de israeliska åtgärderna innebär i praktiken.

– Det finns frågetecken om hur israelerna definierar krigsmaterial och om det i så fall innebär att byggmaterial och liknande fortfarande inte får föras in.

Löfgren frågar sig också om det blir några lättnader för civila att ta sig in i och ut ur Gaza.

Mer info inom kort.

TT

Publisert: