Experttipsen om dina bostadslån

Ylva Yngvesson, Institutet för privatekonomi, Swedbank.

1. Är det läge att binda räntan nu?

– Om man vill ha en bunden ränta kan man fundera på om man ska binda lånet de närmaste månaderna. Antingen binder man på ganska kort tid (cirka ett år) eller också binder man på ungefär fem år. Det kan vara hugget som stuckit om man har bundit på fem år eller om man ligger kvar på rörligt. Valet står mellan om vill ha en jämn betalning eller om man vill riskera att räntorna drar iväg, med möjlighet till att de slår bättre ut och sänks.

2. Vilken ränta ska man räkna med långsiktigt?

– Om man förutsätter att inflationsmålet kommer att ligga på 2 procent kan man säga att en långsiktig normalränta bör ligga på 5,5 till 6 procent. Men den kan också dra i väg till 7, 8 procent om inflationen höjs. Men man bör känna sig trygg i att räntorna inte kommer att stiga till över 10 procent så länge inflationsmålet finns kvar.

3. Är det köp/säljläge för mitt hus/min lägenhet nu?

– Jag är av den åsikten att det är behoven i livet som styr om man ska köpa eller sälja sin bostad. Men om man står i begrepp att sälja nu bör man tänka över hur arbetssituationen ser ut i den ort man bor, eftersom det kan påverka efterfrågan. Stiger räntorna kan efterfrågan minska tillfälligt, men så småningom ökar den igen när hushållen behöver byta bostad efter sina behov.

4. Vilken "smärtgräns" bör man ha på räntorna på sitt bostadslån?

– Man bör absolut räkna med en smärtgräns på sju, åtta procent innan man tycker att det blir problem med ekonomin. Det handlar mycket om att man inte ska behöva lägga all in inkomst på bostaden. Att man har en smärtgräns som är så låg som under fyra procent tycker jag är märkligt. När bankerna beviljar lån räknar bankerna med räntor på sju, åtta procent, så har man inte riktigt tagit till sig informationen om vad lånet kan kosta.

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar

1. Är det läge att binda räntan nu?

– De rörliga räntorna kommer troligtvis att vara de billigaste alternativen. Men känner man att man vill säkra upp inför kommande räntehöjningar bör man inte vänta alla för länge med att binda lånen.

2. Vilken ränta ska man räkna med långsiktigt?

– Normalräntan kommer nog att ligga mellan fyra och sex procent på en rörlig boränta.

3. Är det köp/säljläge för mitt hus/min lägenhet nu?

– Som det ser ut nu verkar bomarknaden ha stagnerat, och man väntar sig ingen nedgång. Tvärtom ses en svag uppgång. Det är inte fel att köpa nu, men det är ofta andra faktorer som styr ett köp- eller säljbeslut än räntan. Men man bör räkna med att räntorna kommer att bli högre än vad de är i dag.

4. Vilken "smärtgräns" bör man ha på räntorna på sitt bostadslån?

Vilken smärtgräns man klara kan bara varje enskild individ svara på. Generellt kan man säga att man bör räkna med en ränta på över fem procent. Vill man långsiktigt bo kvar i sin bostad bör man klara en sån hög ränta. Ofta sänker man ju kostnaderna för exempelvis mat och resor för att man ska ha råd att bo kvar.

Gunilla Nyström, SEB privatekonom

1. Är det läge att binda räntan nu?

– För de som har stora lån tror jag på en kombination av bunden och rörlig ränta (tremånadersränta) så att "binda räntan på en del av lånen" är bättre än bara "binda räntan". De som har mindre lån och inte behöver bry sig om ränterisken behöver inte binda alls. Över tiden bör rörligt/tremånadersräntan vara det billigaste alternativet.

2. Vilken ränta ska man räkna med långsiktigt?

– Fem till sex procent bör man räkna med den närmaste femårsperioden.

3. Är det köp/säljläge för mitt hus/min lägenhet nu?

– Jag tycker inte att ”rätt köp- eller säljläge” ska avgöra vad man ska med sin bostad, det ska livssituationen göra. Men hushållen tror att bostadspriserna är på väg upp. Historiskt visar SEB:s Boprisindikator att hushållen har rätt.

4. Vilken "smärtgräns" bör man ha på räntorna på sitt bostadslån?

– Smärtgränsen bör absolut ligga på över sju procent. Det känns oroväckande om den ligger under fyra procent, om det är så bör man se över sin ekonomi så att man kan spara pengar för att klara räntehöjningar.

Publisert: