Så här gör du för att hjälpa

Så kan du stödja Läkare utan gränsers akutfond:

Internet: www.lakareutangranser.se/timme

Plusgiro: 90 06 03-2

Bankgiro: 900-6032

Din gåva går först och främst till Haiti, i andra hand till Läkare utan gränsers akutfond.

Akutfonden, som finns till för att stötta krisinsatser över hela världen, hjälper Läkare utan gränser att agera snabbt, att arbeta där behovet av hjälp är som störst, och att stanna kvar så länge hjälpen behövs.

ARTIKELN HANDLAR OM