200 000 personer sökte till högskolan

Av: Jonas Blomquist, Minimedia

Publicerad:
Uppdaterad:

”Har lyckats bra”

1 av 2 | Foto: VHS
20 mest sökta utbildningar VT 2011 - totalt antal sökande.

Rekordmånga sökte till vårens kurser och program på högskolan.

Allra flest ville plugga juridik på Stockholms universitet.

– Landets universitet och högskolor har lyckats bra i sitt arbete med att rekrytera nya studenter, säger Tuula Kuosmanen, ansvarig för antagningsverksamheten på VHS.

199 382 personer har sökt till Sveriges universitet och högskolor i vår, enligt Verket för högskoleservice, VHS. Jämfört med förra året ökade antalet sökande med tre procent.

Lyckats bra

Enligt VHS är en av anledningarna till det stora söktrycket fortsatt hög ungdomsarbetslöshet samtidigt som stora ungdomskullar lämnat gymnasiet de senaste åren.

– Landets universitet och högskolor har lyckats bra i sitt arbete med att rekrytera nya studenter. Kursutbudet minskar något totalt sett till vårterminen men utbildningarnas attraktionskraft är hög, säger Tuula Kuosmanen, ansvarig för antagningsverksamheten på VHS.

Många vill bli jurist

De populäraste valet bland svenska studenter är Juristprogrammet på Stockholms universitet. Liknande program på både Uppsala och Lunds universitet är bland de fem mest sökta utbildningarna. Läkarprogrammet på Karolinska institutet, som var det populäraste valet inför höstterminen, är nu det tredje mest sökta programmet.

Publicerad: