Larmet från Ivo: Stora brister i äldrevården

Äldre personer är en utsatt grupp i Sverige, konstaterar Ivo. Vårdskador och missförhållanden är vanligt inom äldreomsorgen och 30–40 procent av personalen saknar grundläggande utbildning. ”Vi ser allvarliga brister” säger inspektören Joakim Sebring.

Så många fall rör det sig om per år