Fler flyktingar än beräknat

Nästan 20 000 fler asylsökande

Migrationsverket hade räknat med att Sverige skulle ta emot 61 000 asylsökande i år.

Men enligt Dagens Nyheter kommer den siffran att skrivas upp rejält.

Krig och oro i framförallt Syrien, Irak och Eritrea ökar flyktingströmmarna.

Inte sedan andra världskriget har lika många människor varit på flykt i världen. Enligt FN är just nu 51,2 miljoner människor flyktingar – antingen i sitt hemland eller i andra länder.

Migrationsverkets prognos för 2014 var att Sverige skulle ta emot 61 000 asylssökande, men enligt Dagens Nyheter kommer den siffran att öka rejält i samband med att myndigheten presenterar sin nästa prognos i juli.

Antalet asylsökande kommer i stället att landa på mellan 70 000 - 80 000 personer i år. Man får backa till kriget i forna Jugoslavien för att hitta lika stora flyktingströmmar. Då, år 1992, sökte 84 000 personer asyl här.

– Jag skulle till och med påstå att det är mer nu. Då var det var en tillfällig peak, det här är mer långsiktig situation, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Svårt att hitta boende

Alla får inte uppehållstillstånd i Sverige, men den stora tillströmningen gör det svårt för Migrationsverket att hinna med handläggningen av alla ärenden. Dessutom uppstår ett logistiskt problem. Migrationsverket har som uppdrag att ordna ett lämpligt boende för de asylsökande under tiden ansökan behandlas. Men de stora flyktingströmmarna har gjort att det är fullt på många asylboenden.

– Vi har enga boenden med cirka 30 000 platser. Men 11 000 människor bor i våra boenden nu, trots att de har tillstånd. De skulle rätteligen bo i kommunerna, säger Anders Danielsson.

En miljard dyrare

Bristen på lämpliga bostäder gör att Migrationsverket tvingas upphandla dyra platser på tillfälliga boenden. Bara den delen kommer kosta minst en miljard kronor i år.

– Vi har kravspecifikationer och upphandlar det enligt lagen om offentlig upphandling. Men skattemässigt är det väldigt dyrt. Det kostar ungefär fyra gånger mer än långsiktiga kontrakt, säger Anders Danielsson.

Han tycker också att relationen mellan Migrationsverket just nu präglas av spänningar. I stället för att gemensamt försöka lösa situationen har man fastnat i ett skyttegravskrig där parterna anklagar varandra fram och tillbaka.

– Delar man de 11 000 personer som bor på våra boenden trots att de har tillstånd, på Sveriges kommuner blir det 38 personer per kommun. Sverige har som nation gjort ett åtagande att hjälpa människor som flyr krig och konflikter, det gäller inte bara när det är lugnt i världen utan även nu, säger Anders Danielsson.

De flesta asylsökande i Sverige kommer just nu från Syrien och Eritrea, två länder där nästan alla som söker beviljas uppehållstillstånd på grund av säkerhetsläget.

Publisert: