”Jag anser att det var ett lustmord”

Uppdaterad 2015-03-11 | Publicerad 2015-03-10

GÄVLE. Vice chefsåklagare Ulf Back yrkade på livstids fängelse för den styckmordsmisstänkte 28-årige Albin Aspgren när rättegången avslutades i Gävle tingsrätt i dag.

Aspgren ströp och styckade en 24-årig småbarnsmamma i sin lägenhet i september föra året.

– Jag anser att det var ett lustmord, en ren avrättning, sa åklagaren i sitt slutanförande.

Den rättspsykiatriska undersökningen visar att Aspegren inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Utredarna skriver dock att bedömningen varit komplicerad ur rättspsykiatriskt avseende. Man begärde också två veckors förlängning av utredningstiden innan beslutet fattades.

Sa nej till en andra undersökning

Aspgrens försvarare, advokat Carl Lindström, begärde att rätten skulle förordna om en ytterligare rättspsykiatrisk utredning av socialstyrelsens rättsliga råd. Detta då den gjorda undersökningen, enligt advokaten, inte i tillräcklig omfattning analyserat Aspgrens psykotiska symtom.

– Det finns skäl att anta att min klient inte kunnat kontrollera sitt handlande genom sin funktionsnedsättning, menade advokaten.

Tingsrätten sa dock nej till en ytterligare undersökning.

I andra hand ansåg advokaten att gärningen skulle rubriceras som dråp. Och om tingsrätten skulle anse att det handlade om mord bör fängelsestraffet tidsbestämmas.

Våldsfantasier

Det var 20 september förra året som Aspgren ströp sin kvinnliga bekant, en 24-årig småbarnsmamma från Sandviken.

De hade varit på restaurang tillsammans och sedan gått hem till Aspgrens lägenhet. Aspgren låg med armen om henne när de lagt sig för att sova. Plötsligt drar han åt sin arm om hennes hals och stryper henne. Efteråt styckar han kroppen för att gömma den. Något han dock avbryter och anmäler sig för polisen.

Något egentligt motiv har inte utredarna funnit. Enligt åklagaren är det Aspgrens våldsfantasier som ligger bakom dådet. Något som även berörs i den rättspsykiatriska undersökningen.

Tingsrätten meddelar dom 31 mars.