Svenska politiker får propagandapost från Ryssland

Ryska statsduman varnar svenska politiker för att fel beslut kan äventyra möjligheten till fred för 800 miljoner européer.

En av dem som fått brevet är riksdagsledamoten Kerstin Lundgren (C).

– De gör sig till Putins redskap i propagandakriget, säger hon.

Brevet från den ryska duman uppmärksammades först av Hudiksvalls Tidning. Det är adresserat till ”OSSE:s parlamentariska församling, Europarådets parlamentariska församling, Europaparlamentet och parlament i europeiska länder”. Enligt dateringen ska det ha skickats i slutet av januari.

Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren är en av de svenska politiker som fått utskicket och hon säger att hon blev förvånad av det anmärkningsvärda innehållet i brevet som kom till henne i helgen.

– Jag tycker det är uppseendeväckande att de med brevet så tydligt visar hur det politiska läget ser ut i den ryska duman. När ett sådant här brev landar i vår verklighet är det som något som grävts upp ur en unken källare, säger Kerstin Lundgren.

”Hot mot 800 miljoner européer”

I brevet står bland annat att ”vi bevittnar den allmäneuropeiska tragedin” och att hela kontinentens säkerhet är hotad.

Statsduman uppmanar mottagarna av brevet, undertecknat av ordförande Sergej Naryshkin, att ”förena sina ansträngningar för att stävja krisen som redan inneburit elände och förstörelse Sydöstra Ukraina och nu äventyrar själva möjligheten till ett fredligt liv för över åttahundramiljoner européer”.

Kerstin Lundgren säger att i propagandasyfte faller brevet platt och menar att även om dess innebörd inte bör förstoras så är det väldigt ovanligt.

– Det visar att våra kollegor i den ryska duman är en del i den ryska propagandamaskinen, säger Kerstin Lundgren.

– De gör sig till Putins redskap i propagandakriget.

Riskabla tongångar

Hon tycker att det är anmärkningsvärt hur det i brevet skickas varningssignaler om att Europa kan stå inför ett stundande storkrig.

– Det är en riskabel linje att duman skriver under på det här, sådana tongångar kan leda till att de i framtiden fattas förskräckliga beslut, säger hon.

I brevet skriver de också om att hedra minnet av ”Segerns 70:e årsdag”, slutet på andra världskriget. Mottagarna av brevet uppmanas att ”göra allt möjligt för att 2015 inte blir ett år av konfrontation och separation utan av ett återuppbyggt förtroende och förenande av ansträngningar till gagn för ett enat antifascistiskt och säkert Europa”.

Lägger ansvaret på andra

Björn Palmertz, senioranalytiker på centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier på Försvarshögskolan, ser inte brevet som ett hot utan en del i en påverkanskampanj.

– Det ligger i linje med Rysslands offensiva agerande i informationssfären, det är den linje vi sett i deras praktiska agerande, säger han till Svenska Dagbladet.

– Man lägger fokus på att mottagarna av brevet har ett politiskt ansvar att det hela inte utvecklas till mer konflikt.

Publisert: