KGB-agenterna radiospanade – mitt i villaidyllen

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 5 | Foto: CAROLINA BYRMO
KGB-huset i Tyresö.

NYHETER

En till synes vanlig villa bebodd av medelålders grannar i en svensk förort.

I själva verket var det KGB:s hus i Tyresö — köpt i agenten Filons namn.

– Han var nyfiken, satt med kikare och kollade på oss, minns en tidigare granne.

Aftonbladet har i Vasilij Mitrochins KGB-arkiv i brittiska Cambridge hittat två tidigare okända noteringar från 1976.

Vi kan därför avslöja att ett till synes helt vanligt finskt par som bodde i en ordinär Tyresö-villa fram till början av 1990-talet i själva verket var KGB-agenter.

Så här står det i arkivet om KGB-paret med agentnamnen Filon och Filonka, i översättning från ryskan. Av hänsyn till levande släktingar — som inte vill uttala sig — har vi tagit bort deras riktiga namn:

”Filon” - född 1916 i Helsingfors, finsk medborgare, radiotekniker. Värvad 1955, skickad till Sverige 1956 för att skapa en dubbelriktad radiopunkt med kontakt med centrum. Hans hustru värvades 1960. I juli 1961 köpte Filon ett hus i Stockholms-området för KGB:s pengar, där han utrustade byggnaden som en radiovåning. Sommaren 1962 skickades han till Sovjetunionen, där han genomgick en operativ-teknisk tilläggsförberedelse. 1963 fick han en krigsradiostation och ordnade en reguljär dubbelriktad radioförbindelse. 1972 insjuknade hans dotter i xxx och Filon lades ner som radioman. Hans adress användes för genomgående postförsändelser. Huset kostade vid köptillfället  65 000 kronor eller 11 147 rubler. För att skapa trovärdighet för agenten, beslöts att man skulle låna pengar i banken. Totalt betalade KGB ut 98 732 kronor. Stämpelavgift, utgifter för husets underhåll, försäkringskostnad, reparation och hälften av uppvärmning och belysning gick på KGB:s räkning. Filon uteslöts från agentnätet på grund av ålder och sjukdom, huset fick han behålla för gratis användning. 1976.”

I en annan notering står:

”Filon och Filonka värvades 1955 /.../ Filons månadsbetalning: 650 kronor.”

Filon var alltså 39 år när han värvades som KGB-agent.

Filon och Filonka gifte sig 1938 och hade två barn. De flyttade till Sverige, för att upprätta radiokontakt med KGB-högkvarteret Lubjanka i Moskva.

En radioförbindelse där Filon både kunde ta emot och sända meddelanden.

Skulle vara sambandscentral under krig

Hos svenska Lantmäteriet finns mycket riktigt en uppgift om att Filon köper Tyresöhuset den 9 juli 1961.

Att han fick en ”krigsradiostation” antyder att hans uppgift var att bli sambandscentral i en krigssituation, bland annat för KGB-agenter som redan var på plats i Sverige.

Olof Frånstedt, chef för det svenska kontraspionaget inom Säpo på 1970-talet, känner inte igen Filons verkliga namn när Aftonbladet presenterar det. Men han säger:

– Vi hade en radioövervakning där vi försökte fånga upp var vissa kontaktmän till sovjetiska underrättelsemän bodde. Vi pejlade in och fick vinklar som angav med ganska stor säkerhet inom vilket område vi skulle söka. På det sättet var signalspaning mycket avgörande när det gällde att kartlägga de så kallade vilande agenterna, som skulle väckas till liv och fungera om det blev krig.

Radiosamband kunde också användas för att ge stöd vid olika operationer på svensk mark. Gick något snett kunde övriga medverkande snabbt meddelas.

”Måste ha fri sikt mot KGB”

Aftonbladet har i Mitrochins KGB-arkiv hittat en beskrivning av hur Moskva i december 1962 gav KGB-residenturen i Oslo i uppdrag att köpa och installera en agent i en radiolägenhet, alltså nästan samtidigt som Filon och Filonka skickades till Sverige.

Där står bland annat att en portabel radioutrustning måste kunna döljas i ett torrt gömställe i lägenheten eller huset, att det måste finnas ett fönster som har fri sikt i riktning mot ”Centret” (det vill säga KGB i Moskva) och att man ska kunna föra ut en yttre antenn genom fönstret.

Jan Guillou, som är väl insatt i KGB:s operationer på svensk mark, är inte imponerad av KGB:s radiosamband via Tyresö:

– Om det blir krig och alla kommunikationer avbryts, då måste man ha egna kommunikationer. Därför trodde KGB 1956 att de skulle behöva en agent på Tyresö med särskild radiokommunikation.

– Det är ett av tusentals exempel på hur KGB chansar på något som sedan inte blir något. De byggde upp ett spionnät som var till för att verka i en annan politisk verklighet än den som sedan uppstod. Därför hade de ett radhus i Tyresö med någon finne som flyttat dit, säger Jan Guillou.

Skickade brev

Filons och Filonkas Tyresö-adress användes också för ”postförsändelser”. KGB hade ett omfattande agentnät i Västeuropa.

För att minska risken för upptäckt skickade de inte brev direkt till varandra och till KGB:s högkvarter, utan via värvade privatpersoner som ofta bara hade till uppgift att ta emot brev och sedan lämna över försändelserna vid snabba möten på stan.

Bjöd på plommonbrännvin

Filon blev 76 år. Han bodde kvar i Tyresö-huset till sin död 1993, medan hustrun Filonka — som blev 85 år — bodde där till sin död 2001.

I dag är huset rivet och en toppmodern villa står sedan några år tillbaka på tomten. Den nye ägaren Bo Ekengren visar runt inne i villan. Det enda som finns kvar av det gamla huset är trappan till övervåningen:

– Huset ligger högt. Det var säkert ostört och bra för radiokommunikation, säger Ekengren.

Aftonbladet har också pratat med några av Filon och Filonkas tidigare grannar:

– Han var elektrisk ingenjör. De var snälla och hjälpsamma som grannar, hon gjorde plommonbrännvin som de bjöd på.

”Tittade på oss med kikare”

En granne minns att Filonka spelade dragspel:

– När vi hade fester spelade hon fantastiskt. Hon var alldeles försjunken i dragspelet, hon var en oerhört skicklig musiker. Men hon pratade väldigt dålig svenska, det var han som skötte all kontakt med yttervärlden.

En annan granne säger om Filon:

– Han var nyfiken, satt med kikare och kollade på oss. De bodde i ett hus som låg högre än vårt.

– När han dog berättade hon för mig att han varit med i andra världskriget i fem år och farit illa.

Nils-Ove Jansson, tidigare ställföreträdande chef för den militära underrättelsetjänsten Must, säger:

– Att ta kontakt med personer som hade lite sämre ekonomi och att köpa väl placerade fastigheter var säkert ett sätt som var användbart för att knyta upp personer. Till att börja med förstår de inte vad det handlar om, men ju mer hjälp de får desto mer kan man utnyttja dem.

Du menar att de inte fick reda på att de hade kontakt med KGB?

– Nej, det börjar man aldrig prata om. Det kryper fram så småningom, säger Jansson.

Signalspaning via ambassader

Förutom de radiosambandslägenheter som KGB upprättade runtom i Västvärlden, så ägnade sig Sovjetunionens underrättelsetjänst också åt en omfattande signalspaning. Den utfördes ofta vid landets ambassader runtom i världen.

Enligt Mitrochins KGB-arkiv lyckades till exempel 15 KGB-residenturer på norra halvklotet fånga upp 62 000 krypterade radiomeddelanden från 60 länder under 1971. Bland annat ska krypterade radiomeddelanden från USA:s utrikesminister Henry Kissinger ha fångats upp och dechiffrerats.

Publicerad: