Aftonbladet erfar: Nytt kunskapslyft från S

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag kommer nästa steg i Stefan Löfvens plan för minskad arbetslöshet att presenteras.

Enligt vad Aftonbladet erfar offentliggörs under dagen en stor utbildningssatsning som hämtat inspiration från Göran Perssons kunskapslyft.

– Det är en mångmiljardsatsning, säger en S-källa.

"Kunskapslyftet" var en stor utbildningssatsning som sjösattes av regeringen Persson 1997 och som pågick i fem år. Totalt utbildades 800 000 personer, både arbetslösa och människor med låg utbildning och behov av vidareutbildning.

Enligt vad Aftonbladet erfar kommer Socialdemokraterna i dag att presentera en liknande modell för den kommande mandatperioden.

Partiet har som mål att till 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet. Detta väntas vara en av vägarna som ska ta Sverige dit.

Blir känt i dag

Aftonbladets källor menar att satsningen kommer att presenteras "senare i dag".

Partiet har utlyst en presskonferens under dagen. Gruppledaren Mikael Damberg väntas presentera "en nyhet ur det kommande valmanifestet" i Stockholm.

Aftonbladets källor talar om att det som ska offentliggöras handlar om en stor utbildningssatsning av Kunskapslyftets modell.

Partiledaren Stefan Löfven har omvittnat god kontakt med sin föregångare Göran Persson och för ofta samtal med honom. Nu sägs han alltså kopiera förre statsministerns stora satsning för att höja svenska folkets utbildningsnivå.

Mångmiljardsatsning

Enligt Aftonbladets källor kommer S att sjösätta ett kunskapslyft där tiotusentals personer ska få utbildning i en mångmiljardsatsning som ska omfatta både arbetslösa, långtidsarbetslösa i Fas 3 och människor med allmänt låg utbildning.

Satsningen sägs bland annat röra en rad nya utbildningsplatser – utöver redan tidigare kända.

Bland annat väntas en rejäl utbyggnad av gymnasieskolan men också olika former av yrkesutbildningar samt högskola och universitet presenteras.

Skollöftena från partierna

Vänsterpartiet

 Stoppa vinsterna i skolan. Begränsa fria skolvalet. Satsa en miljard på att hjälpa elever med större

behov. En miljard för att få personal att ta över

verksamheter. Satsningar på en likvärdig skola.

Miljöpartiet

 Höja lärarlönerna. Större statligt ansvar för skolan. Mindre barngrupper i förskolan. Mer lärartid för eleverna. Friskolors vinst ska komma eleverna till del. Läsa-skriva-räkna-garanti i tidiga årskurser. Bryta skolsegregationen. Alla gymnasieelever ska få läsa minst ett estetiskt

ämne.

Socialdemokraterna

3,5 miljarder kronor till lärarna, varav 2,5 miljarder kronor till höjda lärarlöner. Högre krav och lämplighetstest till lärarhögskolan. Avskaffa läxrut. 2 miljarder till jämlik skola. Minska klassernas storlek. 1,1 miljarder för att införa maxtak för barngrupper i förskolan

Centerpartiet

 Mer undervisningstid och mer idrott. Digitalt lärarlyft. Läxhjälp och sommarskola för de som behöver det. Högre lön för duktiga lärare.  Karriärtjänster även på förskolan. Mindre klasser i årskurs ett.

Folkpartiet

 Höja lärarlönerna. Förstatliga skolan. Utöka antalet förstelärare med 10 000. Införa karriär­tjänster även i förskolan. Tioårig grundskola. Mer undervisningstid i matematik och idrott. Fler platser och högre krav på lärarut­bildningen.

Kristdemokraterna

 Max tolv barn i varje småbarngrupp i förskolan. Mindre grupper på fritids. Mindre skolklasser. Mer idrott i grundskolan, från 500 till 600 timmar.

Uppvärdera läraryrket. Satsa på läsning och införa en klassikerlista.

Moderaterna

 Mindre barngrupper i förskolan, mindre klasser, högre lärartäthet och fler speciallärare i lågstadiet. Läxhjälp från årskurs fyra till nio. Mer matematik och idrott. Sommarskola för dem som behöver det från årskurs sex till nio. Tioårig grundskola. Betyg från fyran. Karriärtjänster och läslyft för lärarna.

Sverigedemokraterna

 Återförstatligande av skolan. Tioårig grundskola. Betyg från årskurs 4. Satsning på bättre skolmat. Fler vuxna i skolan.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN