Svenska folket ger tummen upp för allmän värnplikt

SÄLEN. Svenska folket vill återse svenska män och kvinnor i gröna uniformer.

Drygt sex av tio tillfrågade i Aftonbladet/Sverige Tycker är positiva till att återinföra den allmänna värnplikten.

Men också stödet för ett svenskt Natomedlemskap växer.

I dag är det försvarsminister Peter Hultqvist (S) som inledningstalar på "Folk och försvar" i Sälen. Därefter äntrar ÖB Sverker Göranson scenen.

Mycket talar för att det svenska försvarets personalförsörjning kommer att beröras.

Yrkesarmé i dag

Den allmänna värnplikten avskaffades i juli 2010 och ersattes av ett yrkesförsvar, efter beslut i riksdagen. Sedan dess har rapporterna om försvarets problem med att ha tillräckligt mycket personal accelererat samtidigt som oron i omvärlden ökat.

Detta har gjort att flera av landets partier nu flaggar för att återinföra värnplikten.

Statsminister Stefan Löfven (S) har liksom Peter Hultqvist tidigare sagt att man i första läget vill ha en mönstringsplikt, men att man också kan tänka sig att utreda om värnplikten ska återinföras. Även FP och KD har gett tummen upp.

Men de allra hårdaste förespråkarna för att återinföra ett folkförsvar har hela tiden SD och V varit.

Vänsterpartiet har kallat frågan för sin "viktigaste försvarsfråga" och man röstade också emot förslaget om att avskaffa värnplikten i riksdagen 2009.

– Vi vill ha ett folkförsvar, inte en yrkesarmé. Vi tror att det betyder mycket för försvarets demokratiska förankring, har V-ledaren Jonas Sjöstedt tidigare sagt.

Folket gillar värnplikten

Och nu visar alltså Aftonbladet/Sverige Tyckers mätning att också svenska folket vill att värnplikten återinförs.

I en ny mätning står det klart att 61 procent av de drygt 1100 tillfrågade tycker det är ett mycket eller ganska bra förslag.

Ännu mer positiva är männen där 70 procent gillar idén, mest gillas förslaget av de äldsta männen. Men också drygt häften av kvinnorna, 51 procent, ger tummen upp. Borgerliga sympatisörer är generellt mer positiva än rödgröna.

Karin Nelsson, opinionsanalytiker på Sverige Tycker, menar att undersökningen visar att svenska folket i stort är för allmän värnplikt.

– Bland männen är sju av tio för, medan andelen bland kvinnor är varannan. Det är intressant att en majoritet bland regeringens sympatisörer är för, även om andelen bland Alliansens väljare är det i ännu högre utsträckning, säger hon.

ÖB är tveksam

ÖB Sverker Göranson menar dock att värnplikten, så som den såg ut förut, inte är lösningen på försvarets problem med tillräcklig mängd personal.

– Det är glädjande att människor ser det som ett bra system för det har tjänat oss bra under åren. Men man måste först ställa sig frågan i vilket syfte man gör det, är det för att bemanna den organisation vi nu håller på att bygga, ja då är det inte lösningen. Det måste först redas ut, säger han.

För att en allmän värnplikt ska fungera bra krävs att det finns tillräckligt med personal som kan utbilda de unga killar och tjejer som i så fall ska göra lumpen, slår ÖB fast. Något som inte finns i dag varken i form av personal eller resurser, menar han.

Aftonbladet/Sverige Tycker visar att också stödet för ett svenskt Natomedlemskap växer.

I dag säger 41 procent av de tillfrågade ja till Sverige i försvarsalliansen. 34 procent säger nej. Många är dock fortfarande tveksamma, 25 procent, har inte tagit ställning i frågan.

Publisert: