Tusentals svenskar lurade av snusbluff på Facebook

Fejktävling sprids på sociala nätverket

Tävlar om årsförbrukning av snus 
Bluffsidan vill komma åt kontokortuppgifter