Riksdagsledamöter som inte anmält sidouppdrag

Här är alla 103 ledamöter som inte anmält några uppgifter om sina sidouppdrag och ekonomiska intressen till riksdagens kammarkansli.
Inkomstuppgifterna gäller för 2003.

1. Peter Althin (kd)

Lön från riksdagen: 522 000 kronor

Sidoinkomst: 1 119 000 kronor

2. Gabriel Romanus (fp)

Lön från riksdagen: 520 453

Sidoinkomst: 917 047

3. Ola Rask (s)

Lön från riksdagen: 524 290