”Tanken är befängd”

NYHETER

Språkvårdare sågar Radetzkis förslag

Professor Marian Radetzki, 69, vill avskaffa svenska språket och ersätta det med engelska.

Men förslaget slängs på bålet av svenska språkvårdare.

– Jag förstår inte hur han kan föreslå en sådan sak, säger Birgitta Lindgren i Svenska språknämnden.

Foto: Språkvårdaren Barbro Lindgren har inget till övers för professor Radetzkis idé.

Enligt Marian Radetzki skulle språkbytet ge svenskarna enorma fördelar i världen.

Han har till och med krävt att alla hans doktorander i nationalekonomi skulle prata och skriva på engelska.

– Jag förstår inte hur han kan komma med det förslaget. Det är väldigt dumt och okunnigt. Det är en sak om man använder ett språk som är gångbart inom forskningsvärlden. Då väljer man självklart engelskan, säger Birgitta Lindgren, språkvårdare vid Svenska språknämnden.

"Engelskan inte rikare"

Professor Marian Radetzki anser att språkbytet skulle ge svenskarna tillgång till den anglosaxiska kulturen, som är "rikare och oändligt mycket större".

&ndash Engelskan är inte rikare än svenskan. Språk är så rika som användarna gör dem. Tanken på att vi skulle ge upp vårt modersmål är befängt. Vår identitet bygger på vårt språk. Och hur skulle det gå till rent praktiskt? Skulle vi ge upp Bellman och Evert Taube? Ska barn inte kunna prata med sina mor- och farföräldrar? säger Birgitta Lindgren.

Skulle det inte bli enklare om alla pratade samma språk?

– Man skulle inte behöva översätta och tolka, men hur länge skulle det hålla? Det skulle inte dröja länge förrän det utvecklades egna engelskor. Det finns ju redan.

Kan svenskan dö ut?

– Det har ju inträffat att språk försvunnit. Men jag har svårt att tro att svenskarna skulle tillåta det.

Johan Edling