Korta har kortare utbildning

NYHETER

Korta män har korta utbildningar. Långa män har långa. Den märkliga slutsatsen har ett svenskt forskarlag kommit fram till genom att studera nästan en miljon svenska rekryter, skriver Dagens Nyheter.

Forskarna kom fram till att män över 1,94 meter mer än tre gånger så ofta hade läst minst ett år på högskola jämfört med de män som var kortare än 1,65 meter.

– Vi fann ett mycket starkt samband. Det var nästan så att vi trodde att det inte var sant, säger docent Finn Rasmussen till tidningen.

Han tror att resultatet hänger ihop med att kortare ofta diskrimineras.

Aftonbladet