HD fastställer spermadonators faderskap

NYHETER

Den man från Örebro som donerat sperma till ett lesbiskt par slipper inte undan faderskapet i Högsta domstolen heller.

Mannen är far till alla tre barnen och dessutom fortsatt underhållsskyldig, konstaterar HD precis som tidigare tingsrätt och hovrätt.

Den 39-årige mannen donerade sin sperma till ett lesbiskt par i början av 90-talet. Tre söner föddes 1992–1996.

Enligt mannen var det inte meningen att han skulle ha något ansvar för barnen utan kvinnorna skulle vara deras föräldrar. Han skulle bara träffa dem då och då.

Efter påtryckningar från kvinnorna skrev han småningom på ett faderskapserkännande och det är därför han är bunden till faderskapet.

Kort efter att han skrivit på separerade kvinnorna. Den kvinna som fött barnen krävde då mannen på underhållsbidrag.

Mannens främsta invändning i HD har varit att bekräftelsen av faderskapet är ogiltig eftersom befruktningarna skett genom insemination och inte genom samlag. Men det hjälper inte, han är ändå formellt och reellt far till barnen, anser HD.

Att han på något sätt skulle vara lurad att skriva på faderskapserkännandet, som han hävdat, spelar heller ingen roll enligt HD.

Ewa Tures/TT