...examen/slutbetyg utfärdades från Stockholms läroverk år 1990.

NYHETER

Tidigare stockholms-siffror: