Sönderbombad katedral återinvigd – efter 60 år

NYHETER

Stor minnesceremoni vid Frauenkirche i Dresden

Det tog 60 år.

Men nu är Frauenkirche, Dresdens storslagna katedral, återinvigd.

Foto: Frauenkirche.

Kyrkan förstördes tillsammans med större delen av staden i en av de allierades mest förödande flygbombningar under andra världskriget.

Total överraskning

De nattliga anfallen den 13 februari 1945 och daganfallen dagarna därpå kom som en total överraskning för Dresdenborna, som trodde att deras stad var säker. Bombningarna var vetenskapligt uträknade så att eldstormarna i staden skulle få största möjliga effekt. Mellan 25000 och 40000 människor dog, den övervägande delen civila och flyktingar från öst.

60000 firade

Omkring 60000 människor deltog i minnesceremonin i går, bara en bråkdel fick plats i själva katedralen.

Den amerikanske författaren Kurt Vonnegut, som var krigsfånge i Dresden, skildrade anfallet i sin genombrottsbok "Slakthus 5".

Svante Lidén