Dina rättigheter och så får du rätt – Aftonbladet reder ut begreppen

SKÖTER SIG DIN VÄRD?

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Hyresvärden ska sköta underhållet av fastigheten.

Fastighetsägaren ska vara tillgänglig.

Fastighetens lägenheter får inte stå tomma.

Hyresgästerna ska behandlas korrekt.

Så säger experten:

– Det klassiska är att fastighetsägaren inte sköter den löpande skötseln, och att han eller hon inte går att få tag på.

– Men det har blivit allt vanligare att hyresvärden bryter mot de etiska regler som finns, säger P-O Brogren på Hyresgästföreningen.

SÅ FÅR DU RÄTT

Påtala problemen för hyresvärden.

Försök föra en dialog med hyresvärden. Går inte det – var formell och faxa, skicka brev, maila.

Vänd dig till Hyresgästföreningen.

Så säger experten

– Börja i rätt ände: anmäl till fastighetsägaren vad som är fel. Så att man med gott samvete kan säga att man har begärt åtgärder, men inte fått det, säger P-O Brogren.

DINA RÄTTIGHETER

Din hyresvärd ska behandla dig korrekt.

Brister och fel ska åtgärdas inom rimlig tid.

SOm du betalt hyran i tid, inte återkommande stör andra hyresgäster, inte missköter lägenheten eller hyr ut i andra hand utan tillåtelse finns ingen saklig grund för uppsägning.

Så säger experten

– Fastighetsägaren har en ganska stor auktoritet, eftersom han äger fastigheten. Men man ska komma ihåg att man också har rättigheter som hyresgäst, säger P-O Brogren.

Källa: Hyresgästföreningen.

Publicerad: