– Jag var töntig och hade fel kläder

NYHETER

Läsarna ställde frågor till Fredrik Reinfeldt om mobbningen, sjukersättningen och jobben

Foto: Moderaternas ledare Fredrik Reinfeldt svarar på läsarfrågor.

Martin: Hej, som ung och rörelsehindrad känns framtiden hopplös. Ständigt blir man diskriminerad. Det känns som funktions- hindrade får stå tillbaka i jämställdhets- debatten till förmån för kvinnor, invandrare, homosexuella och transpersoner. Varför glömmer ni politiker bort oss? Vad ska ni göra för att förhindra att vi diskrimineras?

Fredrik Reinfeldt: Vi har många och tydliga förslag för att ta bort de hinder som finns för funktionshindrade att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Vi vill att dagens fyra diskrimineringsombudsmän samordnas till en, att rättigheterna för personer med funktionshinder tydliggörs genom lagstiftning och att makten och inflytandet över det egna livet ökar, bland annat genom en garanti till hjälpmedel. Vi tycker att det är märkligt att handikappanpassningen av skolor går så långsamt. Det vill vi skynda på.

Anita: Hur vill ni minska sjukskrivningarna? Hur kommer det att bli för alla långtidssjukskrivna med din regering vid makten?

Fredrik Reinfeldt: Det är viktigt att vi dels ser till att skapa goda och friska arbetsmiljöer men också att det finns snabb tillgång till vård och rehabilitering för den som behöver det. I dag går många sjukskrivna onödigt länge i väntan på behandling. Vi vill ge sjukvården mer resurser och skriva in rätten till vård i tid i lagen. Samtidigt tror vi att många av dem som i dag är långtidssjukskrivna eller som får sjukersättning skulle kunna arbeta, om det får ske i lagom takt och kanske med andra arbetsuppgifter. Vi vill göra det billigare att kombinera sjukskrivning med att jobba deltid och vi vill göra det billigare för företagen att anställa personer som varit långtidssjukskrivna.

Anonym: Arbete som förr fanns för lågt utbildade har i stor utsträckning försvunnit med att företag har lämnat landet. Har ni en lösning på det?

Fredrik Reinfeldt: Det är sant att arbetsmarknaden har förändrats i den riktningen. Vi tror att den typen av jobb, som ibland också kan vara en väg in i arbetslivet, måste finnas även i framtiden. Vi föreslår bland annat att det ska bli billigare att anställa inom tjänstesektorn, där många av framtidens jobb finns.

Jenny: Hej! Jag blir så trött på att höra att vi svenskar är rasister, Jag vet att det är en hög kriminalitet bland invandrare och det måste vi hejda så att siffrorna inte höjs ännu mer och när jag säger detta betyder det inte att jag är rasist! Vad kan ni göra för att förbättra situationen idag?

Fredrik Reinfeldt: Man måste absolut kunna diskutera Sveriges problem med integrationen, och vi tror att några saker är viktiga för att alla ska få en chans att komma till sin rätt. Det handlar om att skolan måste hålla en tillräckligt hög kvalitet för att ge de elever med en annan bakgrund en bra start i livet – för att klara sig bra i fortsatt utbildning, på arbetsmarknaden och som aktiv medborgare i samhället. Vi vill också göra det mer lönsamt att arbeta, billigare att anställa personer med invandrarbakgrund som har svårt att få jobb och enklare att starta företag.

Eva Hillén Ahlström: Vi upprörs över att barn far illa. Vi vill att de skall ha det bra, både egna och andras. Men vi måste tänka på att ge familjerna förutsättningar för att de skall kunna ge barnen det bästa, då menar jag inte att ösa över dem materiella ting, utan ge kärlek och skydd. För att kunna det krävs ändå en grundläggande ekonomisk trygghet. Moderaterna vill sänka ersättningen i föräldraförsäkringen och korta den med fyra månader.

Sänka a-kassan, sjukpenningen och sjukersättningen (förtidspensionen). Ni pratar ständigt om att det måste

löna sig att arbeta och att synen på arbete måste förändras. De fattiga grupperna vet redan att det lönar sig att arbeta men att ständigt, indirekt få höra att de är lata och inte vill jobba, skapar ingen självkänsla och inget självförtroende. Man är inte dum för att man är fattig, varken som barn eller vuxen. Varför vill moderaterna försämra villkoren i ovanstående försäkringar och därmed riskera att ännu fler barn far illa?

Fredrik Reinfeldt: Det är faktiskt så i dag att nio av tio kvinnor förlorar på att gå från sjukskrivning till jobb. Och det tycker vi är fel. För att det ska löna sig bättre att jobba sänker vi därför skatten för dem som jobbar, vilket ger en tusenlapp mer i månaden. Samtidigt är det sant att vi sänker vissa ersättningsnivåer. Efter sex månaders sjukfrånvaro sänks till exempel sjukpenningen från 80 till 70 procent, men vi kombinerar detta med att både ge betydligt mer resurser till vården samt att göra det billigare för företagen att anställa långtidssjukskrivna som vill börja jobba igen. Vi vill också göra a-kassan obligatorisk för alla, vilket betyder att över en halv miljon som i dag inte är med kommer att omfattas.

Linda: Moderaterna talar ju om att sänka ersättningen för sjukskrivna. Min sambo har nyss börjat arbeta igen efter en svår fallolycka för tre år sedan. Under denna tid har jag studerat på universitet och som alla kan förstå har vi inte haft det särskilt fett. Vi har snälla föräldrar vi kunnat låna av, men det är ju inte alla som har det så bra. Jag förstår att ni genom en sänkning vill komma åt dem som inte är sjuka, men hur har ni tänkt på dem som verkligen inte kan arbeta, inte blir man friskare för att man ska oroa sig över ekonomin?

Fredrik Reinfeldt: Det är sant att vi sänker sjukpenningen från 80 till 70 procent efter sex månaders sjukfrånvaro, vilket naturligtvis ger en lägre inkomst för den som är sjukskriven länge. Samtidigt kombinerar vi detta med att både ge betydligt mer resurser till vård och rehabilitering samt att göra det billigare för företagen att anställa långtidssjukskrivna som vill börja jobba igen. Det är också viktigt att komma ihåg att socialdemokraterna har bestämt att man i dag efter ett års sjukskrivning prövas automatiskt för förtidspension, där ersättningen ligger ännu lägre. Det brukar de glömma att berätta.

Carl Regnér Eriksson: Hej mitt namn är Carl Regnér Eriksson och är 13 år. Fredrik Reinfeldt, vad skulle du göra åt arbetslösheten som är så stor att det fortfarande ca: 1 miljon svenskar är arbetslösa?

Fredrik Reinfeldt:Vi har ett program på tre punkter för att jobben ska bli fler: För det första vill vi göra det mer lönsamt att arbeta, och vi ger alla som jobbar en tusenlapp extra i sänkt skatt varje månad. För det andra vill vi få fler att vilja anställa med nystartsjobb och bättre stöd för dem som söker jobb. För det tredje vill vi genomföra en rad reformer för att fler företag ska kunna starta, stanna och växa i Sverige. Allt detta skulle öppna vägar till fler jobb.

Blankröst i år?: Hej! Tycker ni att riksdagens beslut att sänka ersättningen för långtidsarbetslösa- och sjuka från 80 ända ner till 64 procent är rättvist? Mår dessa människor bättre av att även få dålig ekonomi utöver sitt ofta nedbrytande utanförskap? Tänker ni återställa nivån till 80 procent?

Fredrik Reinfeldt: Vi tycker att socialdemokraterna inte ärligt stått upp för denna förändring. Den har inte heller kombinerats med en jobbskapande politik av det slag vi föreslagit.

Myran: Fredrik, du sa ju i debatten i går att du var mobbad i skolan. Varför och hur tog du dig ur det?

Fredrik Reinfeldt: Det var några som under en tid bestämt sig för att jag var töntig och hade fel kläder, så jag hamnade utanför ett tag. Jag sökte mig till andra kompisar.

Kicki: När man lyssnade på debatten verkade det som om ni i alliansen var oeniga i många frågor. Hur ska ni kunna styra Sverige tillsammans?

Fredrik Reinfeldt: Allians för Sverige består av fyra olika partier som alla har sina tankar och idéer om hur Sverige ska bli ett bättre land. Men samtidigt är vi överens om de viktigaste frågorna; jobben, välfärden och tryggheten, och de förslagen finns med i vår gemensamma motion som vi la fram i riksdagen i början av maj. I augusti kommer alliansen med ett gemensamt valmanifest.

Läs svaren från Persson och Reinfeldt