Samerna vann segsliten tvist

NYHETER

”Skulle ha varit en dialog redan från början mellan markägare och renägare”

Samerna har rätt att låta sina renar beta i kustlandet vid Nordmaling på vintern.

Med en prejudicerande dom har Högsta domstolen avgjort en långvarig tvist mellan markägare och samer.

– Äntligen är det över. Det här är alla renskötares dom, säger Oleg Omma, ordförande i Umbyns sameby.

Den segslitna rättstvisten har pågått sedan 1998. Då stämdes de tre samebyarna Ran, Umbyn och Vapsten av mer än hundra markägare i Nordmalings kommun.

Hävdar miljardförluster

Markägarna har hela tiden hävdat att renarna förstör deras skog och att samerna saknar rätt till vinterbete på deras marker. Samebyarna å sin sida har hävdat att urminnes hävd och sedvanerätt ger dem betesrätt.

Samtliga tre rättsinstanser har nu dömt till samernas fördel.

Berth Hägglund från Sunnansjö är en av de markägare som processat mot samerna. Han är inte glad över HD:s dom som han menar gör det fritt fram för samerna att släppa ut sina renar på deras marker.

– Det innebär att våra tallplanteringar förstörs totalt och sammantaget gör vi markägare miljardförluster varje år på renarnas framfart, säger Hägglund.

Bland markägarna anser man att myndigheter och medier hela tiden ställt sig på samernas sida i konflikten.

”Ett lugn i Sapmi”

– Samerna har skickliga advokater och lobbyister som för deras talan som urfolk och de har fått stort genomslag i debatten, säger Hägglund.

Om flaggan bokstavligen sänktes till halv stång på hans gård i Sunnansjö efter beskedet var det desto gladare stämning bland de samer som samlats i Umeå för att ta emot domen.

– För oss var den här domen absolut avgörande. Men framför allt ser jag det här som otroligt viktigt för alla barn och ungdomar i Sapmi som funderar på renskötsel. För det här kommer att ge ett lugn i hela Sapmi, för alla oss som håller på med renar, säger Oleg Omma.

TT