Stor tjuvjakt på svenska rovdjur

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Ökade jaktkvoter och licensjakt.

Trots det håller tjuvjakten på hotade rovdjur i Sverige i sig.

Flera hundra björnar, järvar, lokatter och vargar dödas varje år - olagligt.

– Det handlar om attityder, säger Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på WWF.

Enligt Världsnaturfonden WWF:s rapport pågår en omfattande illegal jakt på stora rovdjur i Sverige. Drygt 5 000 björnar, järvar lodjur och vargar finns i dag i Sverige. Av dem dödas fortfarande hundratals olagligt varje år. Dödandet står ofta för en stor del av den årliga dödligheten inom djurstammarna.

Tjuvjaktens utbreddhet är förvånande, enligt WWF, eftersom flera åtgärder och beslut under de senaste tio åren tagits av politiker och myndigheter som tvärtom borde ha minskat jakten.

– Chansen för en järvhane att dö naturligt är bara 6 procent. Resten dör illegalt. Det är ganska hemska siffror, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF, till Aftonbladet.

Bland annat har jaktkvoter höjts och, trots att det varit kontroversiellt på grund av den stora inaveln i vargstammen, har två licensjakter införts mot varg.

Minskad vargjakt

Nu har WWF sammanställt fyra rapporter, baserade på studier av djur som varit försedda med sändare och som obducerats efter sin död mellan 2000 och 2011. Den illegala jakten på varg har minskat med två tredjedelar sedan 2005.

Mellan 1998 och 2005 dödades 14 vargar olagligt per år. Mellan 2006 och 2010 sjönk antalen till mellan 5 djur årligen.

 – Exakt vad som orsakat förändringen går inte att säga. Men risken att åka fast är mycket större nu än för 10 år sedan, säger Tom Arnbom.

– Miljöministern kommer att säga att licensjakten orsakat att illegala vargjakten minskar, men det stämmer inte. Minskningen satte igång långt innan licensjakten beslutades, säger Tom Arnbom.

Och tjuvjägarna går fortfarande hårt åt björn, lo och järv.

– Tyvärr ser vi inte samma utveckling för lodjur, järv och björn där den illegala jakten inte minskat sedan 1990-talet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Olaglig björnjakt fortsatt stark

I dag finns omkring 3 300 björnar i landet. Tiotals av dem dödas olagligt per år.Och trots att 293 djur får fällas på laglig väg håller tjuvjakten samma nivå som 1990.

Björnarna i norra Sverige lever allra farligast, visar rapporten. Varje år står den illegala jakten för upp emot 3 procent av dödligheten hos honor i norr, jämfört med 0,6 procent i söder.

Trots den ihållande tjuvsjakt ökar populationen. Men lokalt har stammen påverkats av de förbjudna skotten.

8 av 10 lokatter dör olagligt

Vuxna lodjur dör främst på grund av mänskliga aktiviteter: jakt, trafik - och illegal jakt. Mellan 71 och 105 skjuts ihjäl på olaglig väg varje år.

I norr står den senare orsaken för 79 procent av dödsfallen hos vuxna djur. Bland yngre lokatter står tjuvjakten för lika stor del som de naturliga dödsorsakerna: 45 procent.

Lodjurspopulationen räknas i dag till omkring 1 250 djur. Av dessa skjuts 77 olagligt i norr, där renskötsel förekommer, medan 22 skjuts i söder.

9 av 10 vuxna järvar olagliga offer

Bara 650 järvar finns i Sverige. I Jokkmokks kommun i Norrbotten var den överlägset största dödsorsaken tjuvjakt. Nio av tio vuxna hanar dog av skott från olagliga skyttar - resten dog en naturlig död.

Bland alla vuxna dog sex av tio på grund av tjuvjakt. Tjuvskyttarna hade sin topp mellan mars och maj.

Trots den ihärdiga olagliga jakten mot järv har djurens bestånd mot alla odds lyckats öka - men tjuvjakten är den som främst påverkar populationens tillväxt, visar WWF:s rapport.

"Få vågar berätta"

– Trots att det är kriminella handlingar är bara ett fåtal villiga att träda fram och berätta vad de vet för polisen, kanske på grund av missriktad lojalitet eller rädsla, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Nyligen kriminaliserades planering av olovlig jakt i Sverige. Nu hoppas WWF att polis och åklagare ska göra fler genombrott för att komma åt den illegala jakten.

– Alla vet att illegal jakt handlar om attityder. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ta fram förslag som kan minska den illegala jakten på våra stora rovdjur. Bland annat efterlyser vi en samlad lagstiftning som skulle göra det enklare för myndigheterna att agera, avslutar Mats Forslund, expert på handel med hotade arter på WWF.

Publicerad: